Robotika

mBot

mBot – show face number – vrijednost svjetlosnog senzora

Zadatak

Izradite program koji će na Me Led Matrix 8x16 zaslonu ispisati vrijednost svjetlosnog senzora.

Rješenje

Objašnjenje

Program se počinje izvršavati pritiskom na tipkalo te se svake dvije sekunde na zaslonu ispiše vrijednost količine svjetlosti koju senzor prima.