Robotika

mBot

mBot – show face number – vrijednost senzora za praćenje linije

Zadatak

Izradite program kojim će se na Me Led Matrix 8x16 zaslonu prikazati vrijednost senzora za praćenje linije. Ovisno o tome na kakvoj se podlozi nalazi svaki senzor, očitana i prikazana vrijednost će biti 0, 1, 2 ili 3. Primjerice, ako su oba senzora na tamnoj podlozi, vrijednost je nula i na zaslonu se prikazuje broj nula (show face Port4 number: line follower Port2).

Rješenje