Robotika

mBot

mBot – show face character – praćenje crte

Zadatak

Izradite program koji će na zaslonu mBota prikazati na koji način se treba kretati robot s obzirom na vrijednost koju senzor za praćenje linije očitava s pretpostavkom da robot prati crnu liniju ravnim kretanjem.

Rješenje

Objašnjenje

Program se izvršava pritiskom na tipkalo (wait until on board button pressed). Ako se oba senzora nalaze na tamnoj podlozi (if line follower Port2=0), na zaslonu će se u sredini ispisati slovo F (show face Port4 x:6 y:0 characters F). Ako desni senzor izađe s crte na svjetlu podlogu (if line follower Port2=1), prikazat će se slovo L kao poruka da je potrebno skrenuti lijevo (show face Port4 x:6 y:0 characters L). Ako lijevi senzor izađe na bijelu podlogu (if line follower Port2=2), ispisuje se poruka R – skretanje desno (show face Port4 x:6 y:0 characters R). Ako su oba senzora na svijetloj podlozi (if line follower Port2=3), ispisuje se S (show face Port4 x:6 y:0 characters S) – kao znak da stane.