Robotika

mBot

mBot – Oprez, visoko!

Zadatak

Napravite program kojim će se mBot kretati ravno po nekoj uzdignutoj površini (primjerice na stolu) te se zaustaviti kad dođe do ruba stola.

Rješenje

Objašnjenje

Pomoću senzora za praćenje linije mBot može detektirati da se došao do ruba površine kojom se kreće. Bitno je da je površina po kojoj se mBot kreće svijetla. Ako se mBot kreće ravno naprijed, primjerice na stolu, i dođe do ruba stola, udaljenost od poda je prevelika za reflektiranje infracrvenog svijetla stoga senzor poprima vrijednost 0 (kao da je na tamnoj površini). U tom slučaju ovim programom je zadano da mBot stane. Inače se kreće ravno.

U forever petlji smještena je if then petlja kojom se definirano da ako oba senzora očitavaju vrijednost nula (if line follower Port2 = 0), robot staje (run forward at speed 0). Inače (else) neka se kreće ravno (run forward at speed 150).