Robotika

mBot

mBot – obilazak oko stolice uz pomoć ultrazvučnog senzora

Zadatak

Izradite program kojim će se robot zaobići cijelu stolicu oko koje se nalaze prepreke. Robot će ih prepoznati uz pomoć ultrazvučnog senzora. Kad naiđe na prepreku mBot neka skrene lijevo i nastavi do sljedeće prepreke.

Rješenje

Objašnjenje

Pritiskom na tipku B na daljinskom upravljaču (wait until ir remote B pressed), najprije varijabla prepreka ima definiranu vrijednost 100, a nakon toga se 4 puta (repeat 4) robot kreće ravno brzinom 150 sve dok ne dođe do prepreke na udaljenosti manjoj od  centimetara te tada skreće lijevo. Kad obiđe cijeli put, zaustavlja se.