Robotika

mBot

mBot – obilazak mBota oko stolice

Zadatak

Izradite program kojim će mBot obići stolicu tako da se oko nje kreće u obliku kvadrata. U ovom primjeru zadatka vodite računa o duljini puta koju mBot mora prijeći sa svake strane stolice te o kutu pod kojim skreće. S obzirom na to da se radi o kvadratu sa svake strane stolice mBot mora prijeći jednak put te skrenuti pod pravim kutem. Naredbom wait kojim regulirate vrijeme kretanja i skretanja postići ćete da se mBot kreće u obliku pravokutnika. Duljina puta ovisit će i o veličini stolice koju koristite.

Rješenje

Objašnjenje

U našem primjeru mBot počinje s kretanjem pritiskom na tipku A na daljinskom upravljaču (wait until ir remote B is pressed). Najprije se kreće ravno (run forward at speed 150) u trajanju od 2 sekunde (wait 2 secs). Time je prešao put prve stranice zamišljenog kvadrata oko stolice. Nakon toga skreće desno i kreće se ravno. Ta radnja ponavlja se tri puta, stoga je upotrebljena petlja repeat 3 unutar koje su smještene naredbe za skretanje udesno (turn right at speed 100) u trajanju od 0.65 sekundi (wait 0.65 secs) i kretanje ravno kao na početku (run forward at speed 150, wait 2 secs). Nan kraju se robot zaustavlja (run forward at speed 0).

Dodatni zadatak

Pokušajte modificirati program tako da se mBot kreće u obliku pravokutnika oko stolice.