Robotika

mBot

„Ne diraj mog mBota“

Zadatak

Napravite program koji će se izvršavati tako da se oglasi „alarm“ svaki put kad netko podigne mBot.

Rješenje

Objašnjenje

Svaki put kada netko podigne mBota sa svijetle površine, mBot će se „buniti“ svirajući „alarm“ kao znak da je podignut. Kad ga se spusti, mBot miruje i ne svira. Pomoću senzora za praćenje linije mBot može prepoznati nalazi li se u blizini neke površine ili je od nje udaljen. S obzirom na to da taj senzor može detektirati površinu na udaljenosti od 1 do 2 centimetara od nje, u slučaju kad je odignut od površine infracrveno svijetlo ne može se reflektirati i tada oba senzora poprimaju vrijednost 0. Kad je vrijednost senzora nula (if line follower Port2 = 0) tada se prema programu pali „alarm“ (play tone on note G4 beat Quarter; play tone on note A4 beat Quarter). Sami odaberite tonove alarma koji vam odgovaraju. Kad je mBot na površini (na početku i kad ga se spusti) mBot miruje i ne svira (else run forward at speed 0).