Robotika

mBot

mBot – kretanje po kružnici

Zadatak

Izradite program kojim će se robot kretati oko neke zamišljene točke u krug. Robot neka počne s kretanjem pritiskom na tipkalo. Da bi se robot kretao u krug, potrebno se kotač jednog motora kreće brže od drugog. S obzirom na to da su vrijednosti brzine oba motora pozitivne, robot će se kretati unaprijed.

Rješenje

Objašnjenje

Robot kreće s pritiskom na tipkalo (wait until on board button pressed). Lijevi motor kretat će se brzinom 204 (set motor M1 speed 204), a desni brzinom 80 (set motor M2 speed 80). Da robot napravi puni krug, potrebno mu je 4 sekunde (wait 4 secs). Na kraju je potrebno postaviti brzinu oba motora na nulu da se robot zaustavi.

Za kretanje po kružnici većeg opsega potrebno je produžiti vrijeme kretanja, a razlika između brzina motora mora biti manja.