Robotika

mBot

mBot – korištenje blokova

Prilikom programiranja robota možete izraditi svoje blokove koda te njih upotrebljavati umjesto pojedinih naredbi od kojih se sastoje.

Pritiskom na kategoriju Data&Blocks, otvaraju se opcije za kreiranje nove varijable ili novog bloka. Odaberite Make a Block. Dodijelite mu ime. Nakon toga će se on smjestiti u prostor za programiranje te ispod njega postavljate naredbe od kojih će se sastojati. Kasnije u izradi programa dodajete svoje blokove te time smanjujete duljinu koda od kojeg se program sastoji.

U ovom primjeru izrađena su tri nova bloka – a, b i kut. Postavljeni redoslijedom a-kut-b, u repeat petlji koja se ponavlja dva puta, robot će se kretati u obliku pravokutnika.