Robotika

mBot

mBot – ispisivanje poruke na LED zaslonu

Zadatak

Izradite program kojim će se na Me Led Matrix 8x16 zaslonu prikazati primljenu poruka od drugog robota.
Prvi robot će pratiti pomoću svjetlosnog senzora koliku vrijednost svjetla očitava te će ovisno o tome poslati „L“ (kao light – ima puno svjetla) ili D (kao dark – manje svjetla).

Rješenje

Drugi robot će na Me Led Matrix 8x16 zaslonu prikazati primljenu poruku.