Mačka je stigla kući

OŠ Rečica

Naš se projekt može koristiti kako bi kućne mačke koje borave vani uvijek dobivale hranu kada se vrati svojim ljudima. Naime, tada su najčešće gladne pa mijauču, a naš senzor zvuka je putem Arduina povezan na WiFI i preko Blynk aplikacije na mail pa nam šalje obavijest da je maca stigla kući te da ju trebamo nahraniti.

Izrada projekta

Arduino pločica i senzor spojeni te u praksi povezani s baterijama kako bi cijela stvar funkcionirala.

Screenshot blynk aplikacije.

Obavijest da je mačka stigla.

Mobilna aplikacija

Ovaj widget omogućuje slanje obavijesti na upisanu mail adresu.

Shema projekta

Senzor zvuka je spojen sa Arduino pločicom i led lampicom koja također reagira na zvuk.

Arduino program

#define BLYNK_PRINT SerialUSB


#include 
#include 
#include 

// You should get Auth Token in the Blynk App.
// Go to the Project Settings (nut icon).
char auth[] = "ae4e4e8fb1c242c5b325e6e86e6d1f6b";

// Your WiFi credentials.
// Set password to "" for open networks.
char ssid[] = "KiK";
char pass[] = "1107kg_kk";

void setup()
{
 // Debug console
 SerialUSB.begin(9600);


 Blynk.begin(auth, ssid, pass);
 // You can also specify server:
 //Blynk.begin(auth, ssid, pass, "blynk-cloud.com", 8442);
 //Blynk.begin(auth, ssid, pass, IPAddress(192,168,1,100), 8442);
}

void loop()
{
 Blynk.run();
 // You can inject your own code or combine it with other sketches.
 // Check other examples on how to communicate with Blynk. Remember
 // to avoid delay() function!
  int Led = 6;        
int SenzorZvuk = 7;

int StanjeLed = LOW;
 pinMode(Led, OUTPUT);     //postavi izvod LedCrvena (6) kao izlazni
 pinMode(SenzorZvuk, INPUT);  //postavi izvod SenzorZvuk (7) kao ulazni
  if (digitalRead(SenzorZvuk)==HIGH){  //ukoliko je detektiran zvuk
  if(StanjeLed==LOW){         //ukoliko je StanjeLed nisko
   StanjeLed=HIGH;          //postavi StanjeLed u log. st. visoko 
  } else {              //inače
  StanjeLed=LOW;           //postavi StanjeLed u log. st. nisko 
  }
  delay(100);             //jednostavni debounce, 100ms
 }
 digitalWrite(Led, StanjeLed);     //postavi izvod Led u stanje StanjeLed

 Blynk.email("katarina.grabovac@gmail.com" ,"macka", "macka se vratila kuci") ;
}

Arduino program ovoga projekta možete preuzeti ovdje.

Autori

Projekt su izradili Andreas Brezović, Toni Kapučija, Hugo Zlatarić, Domagoj Skolan i Fran Stanišić uz mentorstvo Katarine Grabovac iz OŠ Rečica.

Projekt je prijavljen na temu: Internet of Things: Kućni ljubimci i domaće životinje.

Drugi projekti