Crtanje programom Logo

Kvadrati u kvadratu

Kvadrati u kvadratu

Naš zadatak je nacrtati kvadrate u kvadratu, zadatak smo riješili kroz nekoliko koraka:

  1. U programu Logo napraviti željeni zadatak
  2. Zatim napisati program u naš mali žuti auto
  3. Program testirati, stavljanjem olovke u auto i crtanjem na papiru