Internet of Things - Arduino

on-off senzori

LM35 temperaturni senzor – DF robot

 Što ćemo naučiti:

Prepoznati analogne senzore iz DF robot kompleta

Koristiti LM35 temperaturni senzor

Zadatak

Napravite sklop koji će očitavati stanje modula LM35 s temperaturnim senzorom iz DF robot kompleta senzora, prikazivati očitanje putem serijskog porta računala i uključivati i isključivati svjetleće diode u ovisnosti o očitanju.

Prikaz spajanja

Arduino kod

int LedCrvena = 6;          //inicijalizacija varijable
int LedZuta = 7;            //inicijalizacija varijable
int LedZelena = 8;          //inicijalizacija varijable

int TempSenzor = A3;        //inicijalizacija varijable

int ocitanje;               //inicijalizacija varijable za pohranu očitanja analognog izvoda
double temp;                //inicijalizacija varijable

void setup() {
pinMode(LedCrvena, OUTPUT); //postavljanje izvoda u izlazni način rada
pinMode(LedZuta, OUTPUT);   //postavljanje izvoda u izlazni način rada
pinMode(LedZelena, OUTPUT); //postavljanje izvoda u izlazni način rada

Serial.begin(9600);         //inicijalizacija serijske veze s računalom
}

void loop() {
  ocitanje=analogRead(TempSenzor);    //očitanje stanja analognog ulaza

  temp=ocitanje*(3.3/1024*100);       //pretvordba očitanja u stupnjeve C
  Serial.print("Temp: ");             //ispis "Temp:" na serijski port
  Serial.print(temp);                 //ispis izračunate temperature na serijski port
  Serial.println(" C");               //ispis "C" na serijski port

  if (temp>=0 && temp<20){            //ako je temperatura između 0 i 20 C
    digitalWrite(LedCrvena, LOW);     //isključi crvenu LED
    digitalWrite(LedZuta, HIGH);      //uključi žutu LED
    digitalWrite(LedZelena, LOW);     //isključi zelenu LED
  } else if (temp>=20 && temp<40){    //ako je temperatura između 20 i 40 C
    digitalWrite(LedCrvena, LOW);     //isključi crvenu LED
    digitalWrite(LedZuta, LOW);       //isključi žutu LED
    digitalWrite(LedZelena, HIGH);    //uključi zelenu LED
  } else {                            //u svim ostalim slučajevima (<20 ili >=40 C)
    digitalWrite(LedCrvena, HIGH);    //uključi crvenu LED
    digitalWrite(LedZuta, LOW);       //isključi žutu LED
    digitalWrite(LedZelena, LOW);     //isključi zelenu LED
  }
  delay(500);                         //pauza 0.5s
}

verzija 1

Pogledajte ostale materijale za jednostavne on-off senzore