LITTLEBITS REGULATOR TOPLINE

kako uz pomoć LittleBitsa racionalno grijati prostor

Učenici Lovro Frgec i Jakov Gmaz ovoga puta donose zanimljiv način uštede toplinske energije, a samim time i racionalno korištenje toplinske energije i energenata koje koristimo za zagrijavanje prostora.

Svi znamo da velik problem u svijetu predstavlja globalno zagrijavanje i da je svake godine taj problem sve veći. Jakov i Lovro dosjetili su se kako racionalnim grijanjem utječemo na racionalno trošenje energenata potrebnih za zagrijavanje, a samim time i smanjene emitiranja viška topline u atmosferu i utjecanje na globalno zagrijavanje. Iskoristili su LittleBits senzor temperature, brojač i CloudBit kao jednostavni termostat, odsnosno regulator topline.

1. korak – reguliranje Threshold modula, odnosno postavljanje ”praga”

Sigurno se pitate ”Što će nam threshold modul kada jednostavno možemo koristiti samo brojač i temperaturni senzor za očitanje temperature ?”

Threshold ili prag ćemo koristiti zbog toga što nećemo moći stalno provjeravati temperaturu sobe. Njega koristimo kao pretvarač signala, odnosno, onog koji će odaslati signal izlaznom modulu. U našem slučaju koristit ćemo CloudBit koji je povezan sa IFTTT servisom o kojem smo pričali u prošlom projektu.

Kako bi Threshold ispravno funkcionirao i pravilno slao signale prema izlaznom modulu, moramo mu postaviti graničnu vrijednost (broj, temperaturu). Postoje dva načina za postavljanje granične vrijednosti, a mi ćemo objasniti onaj ”lakši”.

Potrebno je sastaviti sljedećim redom: napajanje, tipkalo, brojač, threshold, led lampicu. Zatim je potrebno napraviti dvije predradnje koje omogućuju da postavite pravilno prag. Na brojaču pomaknite oznaku na COUNT – UP, a na thresholdu postavite nivo na maksimum. Sada pritiskom na tipkalo postavite razinu praga. (Mi ćemo je postaviti na 24, obzirom da je to temperatura na kojoj želimo da se naš prag aktivira i pošalje signal CloudBitu).

Kada ste jednom postavili prag, potrebno je polako zakretati ručicu thresholda prema minimumu sve do onog trenutka kada se led lampica upali. Kada se led lampica upali znak je da ste regulirali threshold.

 

2. korak – sastavljanje

Za jednostavan LittleBits termostat potrebni su vam sljedeći dijelovi:

  1. p3 – USB Power
  2. i12 – Senzor temperature
  3. o21 – Number module
  4. i23 – Threshold
  5. w20 – CloudBit

Kako bi uspješno složili svoj priručni termostat, potrebno je spojiti napajanje, te zatim staviti senzor temperature i brojač koji će nam očitati temperaturu. Ne zaboravite da je na samom brojaču potrebno pomaknuti oznaku na VALUE, odnosno vrijednost kako bi pravilno mogao pokazati temperaturu. Na njega treba staviti threshold koji smo prethodno regulirali i CloudBit kojeg ćemo spojiti sa internetom putem stranice http://control.littlebitscloud.cc/.

3. korak – IFTTT servis i funkcioniranje

Nakon uspješnog spajanja svih potrebnih dijelova, važno je na IFTTT servisu napraviti applet koji će biti povezan s termostatom.

Za početak je potrebno prijaviti se na IFTTT servis, pa zatim pod karticom My applets kreirati applet sa LITTLEBITS trigerom (Turned on). Zatim smo odabrali ono što želimo da naš CloudBit, odnosno, LittleBIts triger napravi kada dobije signal – želimo dobiti obavijest o tome da je temperatura u prostoru veća od 24 °C i da je potrebno smanjiti grijanje. Odabrali smo SMS servis, upisali svoj broj. Pojačali smo grijanje u prostoriji i pričekali. I to je to. Naš mali priručni termostat.

Pametno štedite i mislite na prirodu!

Jakov Gmaz i Lovro Frgec – 6.b

Mentor: Goran Jenić