littleBits: Pametnije upravljanje električnim uređajima

Udaljeno upravljanje hladnjakom

Udaljeno upravljanje hladnjakom

 

Sklopom, koji je sastavljen od littleBits elemenata provjeravamo status upravljive utičnice i mjerimo temperaturu, omogućen je preko Interneta i WiFi veze prijenos detektiranih vrijednosti i u suprotnom smjeru omogućeno je slanje naredbe koja uključuje ili isključuje IR upravljivu utičnicu.

U našem slučaju, ovim sklopom se udaljeno uključuje hladnjak (bez dolaska u prostor kluba), kako bi članovi naše udruge uvijek na druženjima imali rashlađeno piće, a da pri tome hladnjak radi samo onda kada je stvarno potrebno.

Odabir littleBits elemenata

 

Za sastavljanje upravljačkog sklopa koristimo slijedeće littleBits elemente:

  • napajanje – početni element koji električnom energijom opskrbljuje sve ostale elemente
  • senzor svjetla – koristi se za provjeravanje statusa IR upravljive utičnice
  • senzor temperature – koristi se za mjerenje temperature u °C
  • LCD displej – koristimo ga lokalno za provjeru detektiranih/izmjerenih vrijednosti
  • cloudbit – element koji nam preko WiFi mreže i Interneta omogućuje dvosmjernu komunikaciju
  • IR predajnik – element koji IR zrakama uključuje ili isključuje IR upravljivu utičnicu
  • LED svjetlo – element koji koristimo kao kontrolu pri udaljenom upravljanju

Spajanje littleBits elemenata i princip rada

 

Na element za napajanje je priključen senzor svjetla, a na njega senzor temperature. Elementi moraju biti spojeni točno tim redom, jer se u protivnom senzor svjetla ne propušta izmjerene vrijednosti senzora temperature. U tom slučaju bi udaljeno mogli dobiti samo informaciju da li je IR upravljiva utičnica uključena ili isključena, a ne bi mogli dobiti i informaciju o temperaturi.

Senzor svjetla je podešen tako da u mraku daje izlaz od 5 V (preklopka je u položaju „dark“), što omogućuje senzoru temperature da dalje šalje vrijednost koju mjeri.

Na senzoru temperature preklopka je u položaju „°C“.

Na senzor temperature, a prije cloudbit elementa je spojen LCD displej kako bi lokalno mogli očitavati vrijednosti koje daju senzori svjetla i temperature. LCD displej radi u modu „value“, tj. prikazuje vrijednost (temperature u našem slučaju). Mod se podešava preklopkom na LCD displeju.

Na LCD displej je spojen cludbit element, koji preuzima vrijednosti s elemenata spojenih prije njega i šalje ih preko WiFi veze i Interneta korisniku. Cloudbit element također prima preko Interneta i WiFi mreže naredbe od korisnika i prosljeđuje ih elementima spojenim nakon njega u našem slučaju na IR predajnik.

IR predajnik prima od cloudbit elementa naredbe i šalje IR signal prema senzoru IR upravljive utičnice.

Radi kontrole prijema naredbe od udaljenog korisnika, na IR predajnik je spojeno LED svjetlo.

Kako bi cijeli sklop bio kompaktan, elementi su postavljeni na montažnu pločicu.

Uporaba

 

littleBits sklop se koristi na način da mjeri temperaturu u slučaju kada je IR upravljiva utičnica isključena. Na upravljivu utičnicu su priključeni hladnjak i stolna svjetiljka koja senzoru svjetla signalizira da li je upravljiva utičnica uključena.

littleBits ne mjeri temperaturu u slučaju kada je IR upravljiva utičnica uključena. U tom slučaju korisniku se šalje vrijednost 0 (nula), koju korisnik treba tumačiti kao informaciju da je hladnjak uključen.