Lampica

Palimo i gasimo lampicu gumbima

Naučimo kako koristiti izlazno-ulazne pinove na micro:bitu

4.10.2017.

 

Napravimo sad program u kojem ćemo pomoću gumba A povećavati brojač, gumbom B smanjivati, i kad je brojač veći od 3 upaliti lampicu, ako padne ispod 3, ugasiti je.

Tekstualne i slikovne upute

Uzmite LED diodu i spojite je na pin 0 i ground na uređaju. Koristite kablove s ‘krokodilkama’ ili sličnim.

Povezivanje lampice s micro:bitom je sa strane.

Radimo u Makecode editoru. (link: https://makecode.microbit.org).

U bloku on start postavimo brojač na nulu.

 

Ako je pritisnut gumb A, povećamo brojač za 1.

Ako je pritisnut gumb B, smanjimo brojač za 1.

U bloku forever postavimo provjeru brojača, ako je veći od 3, pošaljemo digitalni signal 1 na pin P0, inače pošaljemo signal 0.

Snimite program, prebacite ga na uređaj i poigrajte se paleći i gaseći lampicu.

Drugi micro:bit projekti