Kviz

Ponovimo gradivo uz igru

Kviz

19.12.2017.

Osim što nam kviz može poslužiti za ponavljanje gradiva u redovnoj nastavi, ovim programom ćemo ponoviti i dosad naučeno o programiranju micro:bita. Učitelj pročita pitanje i 4 ponuđena odgovora. Nakon što učitelj pročita pitanja i odgovore i stisne gumb A, učenici mogu odgovarati. Učenici na svojim micro:bitovima lijevom tipkom biraju ponuđene odgovore, a desnom tipkom šalju svoj odgovor. Na učiteljskom micro:bitu se ispisuje ime učenika i njegov odgovor. Učenički odgovori se ispisuju redom slanja.

Tekstualne i slikovne upute

U bloku on start postavimo radio grupu na 17 i ispišemo tekst “Kviz”:

Upotrijebimo blok on radio received name value da bismo primili ime učenika i njegov odgovor.

Umetnimo blok if then kojim ćemo provjeriti je li kviz počeo, kako ne bismo obrađivali odgovore dobivene prerano.

Ubacimo provjeru jednakosti kao uvjet u if bloku.

Kreirajmo varijablu zastavica.

Provjerimo je li zastavica postavljena na 1.

Naredbom show string name prikažemo ime učenika koji je poslao rješenje.

Ako je vrijednost koja je stigla radio vezom 0, prikažemo učenički odgovor A.

Slično napravimo za primljene vrijednosti 1,2 i 3 za koje prikažemo odgovore B, C i D.

Preostalo nam je napraviti kod za pokretanje i zaustavljanje kviza. Kviz se pokreće pritiskom na gumb A.

Učeničkim uređajima pošaljemo broj 5 kao signal početka.

Zastavicu postavimo na 1.

Na svom ekranu ispišimo kvačicu.

Kviz zaustavljamo pritiskom na gumb B.

Učeničkim uređajima pošaljemo broj 6 kao signal kraja kviza.

Zastavicu postavimo na nulu.

Na svom ekranu ispišemo riječ kviz.

Snimimo program i prebacimo ga na uređaj.

Krenimo s programiranjem učeničkih uređaja. U bloku on start postavimo radio grupu na 17.

Varijablu odabir koja predstavlja učenikov odgovor postavimo na 0.

Varijablu zastavica postavimo na nula, što znači da kviz još nije počeo.

Ako je pritisnut gumb A, povećamo vrijednost varijable odabir za 1.

Dodajmo blok on radio received receivedNumber.

Ako je primljeni broj 5, postavimo zastavicu na 1.

Ako je primljeni broj 6, postavimo zastavicu na 0.

Kada učenik pritisne gumb B, pošaljimo njegovo ime i odgovor.

U blok forever ubacimo petlju while pomoću koje ćemo na ekranu iscrtavati jednostavnu animaciju dok kviz ne počne.

Provjerimo da li je zastavica na nuli.

I sve dok kviz ne počne, iscrtavajmo animaciju.

Preostalo nam je samo još prikazati učenikov odabir na njegovom ekranu.

I omogućiti mu da krene u krug s mogućim odgovorima.

Snimimo program za učenički micro:bit, prebacimo ga na uređaj i neka zabava krene!

Drugi micro:bit projekti