Kućica za psa

Osnovna škola Eugena Kvaternika Rakovica

Ideja ovog projekt je kućica za pse. Kada pas uđe u kućicu pali se zeleno svjetlo, no kada iziđe iz kućice pali se crveno svjetlo. Tako vlasnik u svakom trenutku zna gdje se nalazi njegov kućni ljubimac.

Izrada projekta

Fotografija prikazuje uključeno crveno svjetlo, što znači da pas nije u svojoj kućici, odnosno kućni ljubimac je van svoje kućice.

Fotografija prikazuje uključeno zeleno svjetlo, što znači da je pas u svojoj kućici, odnosno kućni ljubimac je unutar svoje kućice.

Mobilna aplikacija

Izgled i raspored widgeta u aplikaciji.

Svojstva gumba za zeleno svjetlo.

Svojstva gumba za crveno svjetlo.

Shema projekta

Svaka lampica je spojena s jednom žicom u liniji, koje su spojene na Arduino MKR 1000.

Arduino program

Arduino program ovoga projekta možete preuzeti ovdje.

Autori

Projekt su izradili Marija Malkoč, Marija Gašljević, Doroteja Prebeg i Nikolina Špehar uz mentorstvo Valentine Blašković iz OŠ Eugena Kvaternika Rakovica.

Projekt je prijavljen na temu: Internet of Things: Kućni ljubimci i domaće životinje.

Drugi projekti