Geografija i micro:bit - 5. razred

Uputa za učitelje

Kruženje vode u prirodi

Izradite program pomoću kojega učenici mogu lakše pamtiti osnovne pojmove o pojavnim oblicima vode na Zemlji te kruženju vode u prirodi. Micro:bit pokazuje tri funkcije:

1. Na početku nam pokaže kratki slikovni prikaz kruženja vode u prirodi u pet osnovnih koraka:

  • voda isparava
  • stvaraju se oblaci
  • pada kiša na zemlju
  • rijeke izviru iz zemlje i teku
  • ulijevaju se u mora i oceane

2. Kad se micro:bit protrese, on prikaže jedan od tih pet koraka.

3. Nakon 6 sekundi, prikaže se poruka “Kruzenje vode” koja traje desetak sekundi.

Korištenje s učenicima

Predmet Geografija
Razred 5., osnovna škola
Polugodište 1. ili  2.
Nastavna cjelina Vode na zemlji
 Tema Voda život znači
Ključne riječi voda, rijeke, more, oblaci, kiša, padaline
Ideja i izrada materijala Aleksandra Žufić

Kroz zabavnu igru učenici će lakše zapamtiti osnovne pojmove vezane uz pojavne oblike vode na Zemlji te njihovo nastajanje i pretvorbu poznatu kao kruženje vode u prirodi.

Učenici pomoću ponuđene datoteke i navedene igre u nastavku mogu vježbati:

  • na redovnoj nastavi na kraju sata, nakon obrađenog nastavnog sadržaja, napravimo igru/natjecanje između učenika. Učenici će igrati u parovima.
  • kod kuće, s nekim od ukućana ili prijateljem.
  • na dopunskoj / dodatnoj nastavi.

Igra je zamišljena tako da da je igraju dva igrača. Svaki igrač treba imati svoj micro:bit s učitanim programom. Na početku svake runde igrači istovremeno protresu micro:bitove, tako da oni prikažu slike neke od etapa kruženja vode. Igrači potom trebaju navesti redom etape da se od jedne dođe do druge. Budući da se iz bilo koje etape može doći do one druge, jer se radi o kružnoj pojavi, prvi će govoriti onaj igrač kojem treba manje koraka (jedan ili dva) da dođe do etape prikazane na micro:bitu njegovog suigrača. To treba učititi u prvih 6 sekundi, tj. dok su prikazane mirne slike. Ako uspije, dobija 1 bod. Zatim, za vrijeme trajanja prikaza natpisa “Kruzenje vode” drugi igrač treba navesti redom etape od svoje do suigračeve. Ako uspije, dobija bod. Ako netko počne govoriti, a nije njegov red, ne dobiva bod u tom krugu. Ako dobiju iste slike, trebaju u isti glas izrecitirati cijeli ciklus kruženja vode, počevši od prikazane slike. Ako se netko od njih zbuni, nitko ne dobija bod, a ako uspiju, onda po bod dobiju oba igrača. Igra se do osvojenih 10 bodova (ili po dogovoru više ili manje). Vrijeme se također može po potrebi prilagoditi. Kroz ovu igru učenici, osim utvrđivanja znanja o kruženju vode u prirodi, vježbaju komunikaciju, strpljenje i suradnju.

U nastavku pogledajte upute za izradu programa ili ga odmah isprobajte i preuzmite.

Upute za izradu programa

Uvod

Izradimo program pomoću kojeg možemo na zabavan način utvrditi znanje o procesu kruženja vode u prirodi.

Program treba raditi tako da na početku pokaže tri ciklusa kruženja vode, a potom prijeđe u stanje čekanja početka igre. Kad se micro:bit protrese, on treba slučajnim odabirom odabrati i prikazati slikovni prikaz jedne od pet etapa kruženja vode. Tu sliku treba zadržati 6 sekundi, što je vrijeme u kojem prvi igrač treba reći koje etape vode do one prikazane na suigračevom ekrančiću.

Potom treba pokazati znakovni niz “Kruzenje vode”, što određuje vrijeme dano drugom igraču da osvoji svoj bod u toj rundi tako što će reći etape koje slijede od one prikazane na njegovom micro:bitu do one prikazane na ekranu drugog igrača.

Program se izrađuje u Microbit Editoru, https://makecode.microbit.org/ .

Korak 1

Iz odjeljka Basic izaberemo naredbu on start. U nju ćemo staviti naredbe koje želimo da se odrade na početku programa. U ovom programu želimo da se triput pokaže ciklus kruženja vode.

Zato prvo odabiremo iz odjeljka Loops naredbu “repeat 4 times“.

U tu naredbu za ponavljanje ćemo, jednog za drugim, umetnuti prikaze 5 etapa kruženja vode. Za to ćemo koristiti naredbu “uključi lampice” iz odjeljka Basic.

Predloženi prikazi su:

more

isparavanje

oblak

kiša

rijeka

Dobit ćemo podužu naredbu koja izgleda ovako:

Radi ljepšeg završetka na kraju ćemo dodati opet sliku “mora”, koju ćemo zadržati na ekranu 100 ms, a potom ćemo izbrisati ekran. Naredba za zadržavanje slike nalazi se u odjeljku Osnovno, a zove se “čekaj (ms) 100”.

Naredba za brisanje ekrana nalazi se u odjeljku Osnovno, pododjeljku More:

Dakle, kraj našeg On start dijela programa izgleda ovako:

Korak 2

Kad protresemo micro:bit, on treba prikazati jednu od slika za prikaz etapa kruženja vode. Iz odjeljka Ulaz odabiremo naredbu “ulaz na tresti”. Sve što stavimo unutar te naredbe izvršit će se kad protresemo micro:bit.

Želimo da micro:bit odabere neki slučajni broj od 0 do 4, koji će određivati koju će slika biti prikazana. Broj treba nekako zapamtiti. Za to služe varijable. Varijabla je prostor u memoriji, poput kutijice, u koji se sprema podatak, u ovom slučaju odabrani broj. Svaka varijabla mora imati svoje jedinstveno ime. Neka se naša varijabla koja će pamtiti koja je slika odabrana zove odabir. Prvo iz odjeljka Variables odabiremo “make variable”.

Otvorit će se dijaloški okvir za upis imena varijable. Napišimo “odabir” i kliknimo na gumb OK.

Potom u tu varijablu treba upisati slučajno odabrani broj od 0 do 4. Iz odjeljka Variables odaberimo naredbu set item to 0.

Stavimo je u naredbu on shake i promijenimo ime “item” u “odabir”.

Iz odjeljka Math odaberimo naredbu pick random 0 to 4.

Tu naredbu treba ubaciti umjesto 0 u naredbi set odabir to 0.

Nama je svejedno hoće li slike biti označene brojevima od 1 do 5 ili od 0 do 4 pa ćemo ostaviti ovaj odabir ovakav. Sad treba pridružiti slike brojevima. Zato dodajemo funkciju If – Then – Else iz odjeljka Logic.

Potrebno nam je 5 mogućnosti, a ne samo 2 koje ova naredba nudi. Zato trebamo kliknuti na kotačić uz “if” i dodati nekoliko “else if” u konstrukciju naredbe.

Zatim treba opet kliknuti na kotačić da bi se pomoćni prozor zatvorio. Potom trebamo odrediti što je treba biti ‘true’ u toj naredbi. To je naš osnovni uvjet: vrijednost varijable odabir je jednaka 0, tj. odabir = 0. Da bi to dobili prvo iz odjeljka Logic odabiremo naredbu za jednakost i stavljamo je umjesto ‘true’.

Dobijemo ovo:

U odjeljku Variables nađemo varijablu odabir.

Dovučemo je na lijevu stranu jednakosti umjesto 0. Sad to izgleda ovako:

Pod Then ćemo dovući naredbu “uključi lampice” iz odjeljka Basic. Nacrtat ćemo more.

Na isti način ćemo napraviti pridruživanje ostalih odabira slikama. Treba pripaziti da se u svakom koraku promijeni broj s kojim se uspoređuje odabir. Gotova If naredba izgleda ovako:

Još je potrebno da se na kraju, izvan If naredbe, ali unutar “ulaz na tresti” stave naredbe za određivanje vremena za odgovore igrača. Prvu nalazimo u odjeljku Osnovno, naredba “čekaj 100 ms”. Vrijeme treba staviti na 6000, tako da dobijemo 6 sekundi zadrške. Drugu nalazimo također u odjeljku Osnovno. To je naredba “prikaži znakovni niz Hello”, ali umjesto “Hello” treba napisati “Kruzenje vode”.

NAPOMENA: Micro:bit ne može prikazati slovo “ž”, kao ni ostala slova  dijakritičkim znakovima, “čćđšž”.

 

Gotov program

Isprobaj i preuzmi

Link za preuzimanje hex. datoteke s gotovim programom za micro:bit je ovdje.

Nešto vam nije jasno u programu? Pogledajte u našim uputama što vas zanima.