Kalkulator za zbrajanje do 20

Na početku je na zaslonu znak plus i generiraju dva pribrojnika slučajnim odabirom od 1 od 10. Pritiskom na tipku A prikazuje se prvi probrojnik, a pritiskom na tipku B drugi. Pritiskom na obje tipke istovremeno prikazuje se njihov zbroj. Protresanjem micro:bita generiraju se novi pribrojnici.

Tekstualne i slikovne upute

Putem web preglednika otvorite Microsoft Block Editor (poveznica: https://makecode.microbit.org/ ).

Prikazat će se sučelje kao na slici.

Na početku, u on start dijelu programa show string naredbom programirajte da se pokretanjem micro:bita na zaslonu prikaže znak plus.

Kreirajte dvije varijable (nazovite ih broj-1 i broj-2) je set naredbom u on start dijelu definirajte da njihova vrijednost bude slučajno odabrani broj od 1 do 10.

Pritiskom na tipku A neka se prikaže vrijednost varijable broj-1, a pritiskom na tipku B vrijednost varijable broj-2.

Pritiskom na obje tipke istovremeno, neka se prikaže zbroj tih brojeva. Za prikaz zbroja upotrijebite naredbe show number i kao njezin argument upotrijebite naredbu za zbrajanje iz kategorije Math i unutar nje postavite na mjesto brojeva varijable broj-1 i broj-2.

Da bi se svi rezultati prikazali na jednak način dodajte u posljednji blok i naredbu za brisanje prikaza na zaslonu i ponovno postavite znak plus.

Za generiranje novih brojeva upotrijebite on shake blok unutar njega postavite set naredbu za varijable broj-1 i broj-2 kao u on stat dijelu.

Cjelokupni program za zbrajanje brojeva od 1 do 10 prikazan je na sljedećoj slici.

Drugi micro:bit projekti