Internet of Things - Arduino

Serial monitor

Ispis temperature na serijski port

 Što ćemo naučiti:

Izmjeriti temperaturu i prikazati je na serijskom monitoru

Zadatak

Spojite senzor temperature (TMP36) na izvod broj (A0) Arduina i napravite program koji će slati izmjerenu temperaturu na serijski monitor. Postavite prste na senzor i zagrijte ga, pratite promjenu na serijskom monitoru. Biblioteku možete skinuti sa lokacije https://github.com/Isaac100/TMP36 ili unutar IDE Arduino editora (TMP36).

 

Prikaz spajanja

Arduino kod – Primjer 1

Arduino kod – Primjer 2

verzija 1.3

Pogledajte ostale materijale sa serijskim monitorom