Internet of Things - Arduino

LCD prikaz

Ispis temperature na LCD ekranu

 Što ćemo naučiti:

Prikazati temperaturu na vanjskom ekranu

Zadatak

Na Arduino spojite LCD ekran i senzor temperature TMP36. Napišite program kojim ćete dobiti podatke mjerenja temperature na LCD ekranu, pri tome u prvom redu mora pisati “Temperatura:”, a u drugom redu očitanje temperature i mjerna jedinca.

 

Prikaz spajanja

Arduino kod

verzija 1

Pogledajte ostale materijale za alfanumerički LCD ekran