Internet of Things - Arduino

LCD prikaz

Ispis temperature na LCD ekranu

 Što ćemo naučiti:

Prikazati temperaturu na vanjskom ekranu

Zadatak

Na Arduino spojite LCD ekran i senzor temperature TMP36. Napišite program kojim ćete dobiti podatke mjerenja temperature na LCD ekranu, pri tome u prvom redu mora pisati “Temperatura:”, a u drugom redu očitanje temperature i mjerna jedinca.

 

Prikaz spajanja

Arduino kod

#include 
int voltage;
int Temperatura;
int TempSenzor = A0;
LiquidCrystal lcd(6, 7, 4, 3, 2, 1);

void setup() {
 pinMode (TempSenzor, INPUT);            //postavi izvod TempSenzor (A0) kao ulazni
 lcd.begin(16, 2);                  //postavi broj stupaca i redaka LCD zaslona
 }
void loop ()
{
 float voltage = analogRead(TempSenzor) * 3.3; //očitava vrijednosti izvoda (A0)
 voltage /= 1024.0; 
 float Temperatura = (voltage - 0.5) * 100 ;
 lcd.setCursor(0, 0);                //prvi red je 0, prvi stupac je 0
 lcd.print("TEMPERATURA:");             //ispis teksta
 lcd.setCursor(0, 1);                //drugi redak je 1
 lcd.print((Temperatura) + String("°C"));      //ispis vrijednosti varijable i mjerne jedinice
 delay(500);                     //čekaj 500 milisekundi
}

verzija 1

Pogledajte ostale materijale za alfanumerički LCD ekran