Internet of Things - Arduino

LCD prikaz

Ispis stalnih poruka na LCD ekranu

 Što ćemo naučiti:

Spojiti LCD ekran na Arduino i prikazati poruku

Zadatak

Spoji LCD modul i potenciometar kao što je prikazano na slici, a zatim napiši program koji će ispisati u gornjem redu „Hello, world!“.

 

Prikaz spajanja

Arduino kod

#include <LiquidCrystal.h>
LiquidCrystal lcd(6, 7, 1, 2, 3, 4);

void setup() {
  lcd.begin(16, 2);            //postavi broj stupaca i redaka LCD zaslona
  lcd.print("hello, world!");  //ispis na LCD display
}
void loop() {
}
}

verzija 1

Pogledajte ostale materijale za alfanumerički LCD ekran