Internet of Things - Arduino

LCD prikaz

Ispis očitanja potenciometra na LCD ekranu

 Što ćemo naučiti: Prikazati ulazne vrijednosti na LCD ekranu

Zadatak

Nadogradite postojeći model LCD ekrana sa još jednim potenciometrom. Napišite program kojim ćete upravljati analognim izlazom preko potenciometra, a trenutni podaci biti će ispisani na LCD ekranu.

 

Prikaz spajanja

Arduino kod

verzija 1

Pogledajte ostale materijale za alfanumerički LCD ekran