IOT Rasvjeta 4

Elektrotehnička škola, Zagreb

Ovim projektom simulirali smo paljenje RGB dioda pomoću Arduino UNO platforme povezane sa Blynk aplikacijom i LCD zaslonom. Ovaj projekt se može koristiti u pametnim kućama dodavanjem 220V/5V relay-a.

Video snimka

Izrada projekta

Pomoću aplikacije Blynk smo uključili crveni segment RGB diode pritiskom na odgovarajuću tipku unutar aplikacije te ispisali boju na LCD zaslon.
.

Pomoću aplikacije Blynk smo uključili zeleni segment RGB diode pritiskom na odgovarajuću tipku unutar aplikacije te ispisali boju na LCD zaslon.

Pomoću aplikacije Blynk smo uključili plavi segment RGB diode pritiskom na odgovarajuću tipku unutar aplikacije te ispisali boju na LCD zaslon.

Pomicanjem po ikoni zebre unutar aplikacije Blynk mijenjamo trenutnu nijansu boje RGB diode.

Pomicanjem po ikoni zebre unutar aplikacije Blynk mijenjamo trenutnu nijansu boje RGB diode.

Mobilna aplikacija

Koristili smo aplikaciju Blynk. Postavili smo 3 gumba i 1 ZERGBA ikonu pomoću kojih smo upravljali sa RGB diodama.

Definirali smo pinove za RGB diodu preko aplikacije te područje nijansi za diodu.

Definirali smo pin za crveni segment RGB diode.

Pomoću cmd-a smo spojili računalo i Arduino na Blynk cloud.

Shema projekta

Shema prikazuje spajanje elemenata (dioda) sa Arduinom (preko kojeg komuniciramo).

Shemu ovoga projekta možete preuzeti ovdje.

Arduino program

#define BLYNK_PRINT DebugSerial
#include 
#include 
#include 
#define BLYNK_PRINT SwSerial
LiquidCrystal_I2C lcd(0x3F,16,2); 

#include 
SoftwareSerial SwSerial(10, 11); // RX, TX
  
#include 
char auth[] = "91f5dac1f16a4bccac8dda1e4f6d03a1"; //Autentifikacijski token 

#define CRVENA 8 //Definiranje crvenog segmenta RGB diode 
#define ZELENA 9 //Definiranje zelenog segmenta RGB diode
#define PLAVA 2 //Definiranje plavog segmenta RGB diode
void setup()
{
 // Debug console
 SwSerial.begin(9600); 

 Serial.begin(9600); //Postavljanje serijskog monitora na brzinu prijenosa 9600
 Blynk.begin(Serial, auth);
 lcd.init(); //Inicijalizacija LCD-a
 lcd.backlight(); //Postavljanje pozadinskog osvjetljenja LCD-a
}

void loop()
{
 Blynk.run();

 if(digitalRead(CRVENA)==HIGH){ //Postavljanje uvjeta za crvenu ledicu
  lcd.setCursor(0,0); //Postavljanje kursora na prvu poziciju u prvom redu
  lcd.print("Crvena"); //Ispisivanje teksta "Crvena" na LCD 
 }else{
  lcd.clear();} //Brisanje sadržaja LCD-a
  
 if(digitalRead(ZELENA)==HIGH){ //Postavljanje uvjeta za zelenu ledicu
  lcd.setCursor(0,0);//Postavljanje kursora na prvu poziciju u prvom redu
  lcd.print("Zelena");//Ispisivanje teksta "Zelena" na LCD 
 }else{
  lcd.clear();}//Brisanje sadržaja LCD-a

  if(digitalRead(PLAVA)==HIGH){ //Postavljanje uvjeta za plavu ledicu
  lcd.setCursor(0,0);//Postavljanje kursora na prvu poziciju u prvom redu
  lcd.print("Plava");//Ispisivanje teksta "Plava" na LCD 
 }else{
  lcd.clear();}//Brisanje sadržaja LCD-a
  
 
 }
 

Arduino program ovoga projekta možete preuzeti ovdje.

Autori

Projekt su izradili Renato Balun i Bernard Gagula uz mentorstvo Marija Tretinjaka iz Elektrotehničke škole u Zagrebu.

Projekt je prijavljen na temu: Internet of Things: Pametna rasvjeta.

Drugi projekti

Pametna rasvjeta – Zastora pomoću mobitela

Pametna rasvjeta – Zastora pomoću mobitela

Sustav pametne rasvjete baziran na prisutnosti korisnika

Sustav pametne rasvjete baziran na prisutnosti korisnika

Vanjska pametna rasvjeta – sensor

Vanjska pametna rasvjeta – sensor

Zvučna rasvjeta

Zvučna rasvjeta

Pametna rasvjeta za stan

Pametna rasvjeta za stan

Ambijetalno svjetlo

Ambijetalno svjetlo

Pametna rasvjeta

Pametna rasvjeta

Solarna energija

Solarna energija

Svjetlo u tami

Svjetlo u tami

Pametna rasvjeta (detektor zvuka)

Pametna rasvjeta (detektor zvuka)

Policijska sirena i oznaka Starta

Policijska sirena i oznaka Starta

Daljinsko upravljanje rasvjetom

Daljinsko upravljanje rasvjetom

Pali – gasi

Pali – gasi

Pametna rasvjeta – Music reacting circuit

Pametna rasvjeta – Music reacting circuit

Anti-theft

Anti-theft

Connect IT Pametni hodnik

Connect IT Pametni hodnik

Protuprovalni sustav

Protuprovalni sustav

Pametni stan

Pametni stan

Pametni tanjurić za šalicu

Pametni tanjurić za šalicu

Pametna kuća s Arduinom

Pametna kuća s Arduinom

Pametna kuća

Pametna kuća

Protuprovalno svjetlo u ormaru

Protuprovalno svjetlo u ormaru

Pametna rasvjeta

Pametna rasvjeta

Pametne osvijetljene stube

Pametne osvijetljene stube

Svijetliš u noći

Svijetliš u noći

Careduino

Careduino

Rainclock

Rainclock

Pljeskalica

Pljeskalica

Zebra

Zebra

Pametna rasvjeta informatika

Pametna rasvjeta informatika

Pametna rasvjeta

Pametna rasvjeta

Signalizacija

Signalizacija

Pametna rasvjeta

Pametna rasvjeta

Svjetlo za ugođaj

Svjetlo za ugođaj

Pametna rasvjeta

Pametna rasvjeta

Snimanje filma s mobitelom uz pomoć pametne rasvjete

Snimanje filma s mobitelom uz pomoć pametne rasvjete

Pametna ulična rasvjeta

Pametna ulična rasvjeta

Neka bude svjetlo

Neka bude svjetlo

Emotion light

Emotion light

Gasi letriku!

Gasi letriku!

Svjetlosni komunikator

Svjetlosni komunikator

iHouse

iHouse

Pametna rasvjeta s Arduinom

Pametna rasvjeta s Arduinom

Pametna rasvjeta kuće

Pametna rasvjeta kuće

Model kuće s pametnom rasvjetom

Model kuće s pametnom rasvjetom

Pametna rasvjeta – Zaštita kuće od provalnika

Pametna rasvjeta – Zaštita kuće od provalnika

Pametna rasvjeta na pljeskalački pogon

Pametna rasvjeta na pljeskalački pogon

Pametna rasvjeta

Pametna rasvjeta

Uređaj za mjerenje količine svjetlosti, vlage i temperature

Uređaj za mjerenje količine svjetlosti, vlage i temperature

Pametna budilica

Pametna budilica

Ambijentalna rasvjeta

Ambijentalna rasvjeta

Pametna garaža

Pametna garaža

Laserski brojač ljudi

Laserski brojač ljudi

Pametna vanjska rasvjeta

Pametna vanjska rasvjeta

Pametna rasvjeta

Pametna rasvjeta

Blynk pametna rasvjeta sa ESP8266

Blynk pametna rasvjeta sa ESP8266

Rasvjeta u igraonici

Rasvjeta u igraonici

Svjetionik

Svjetionik

IoT pametna rasvjeta ovisno o vremenu dana

IoT pametna rasvjeta ovisno o vremenu dana

Arduino smart light switch

Arduino smart light switch

Slabo pokretne osobe

Slabo pokretne osobe

RGB mixer

RGB mixer

Pametna rasvjeta

Pametna rasvjeta

Zujalica i svjetlo na senzor

Zujalica i svjetlo na senzor

Žuta i zelena soba

Žuta i zelena soba

Pametna rasvjeta

Pametna rasvjeta

Ako upališ, ugasi!

Ako upališ, ugasi!

Upozorenje na upaljena svjetla

Upozorenje na upaljena svjetla

GPS rasvjeta

GPS rasvjeta

RGB svjetlo

RGB svjetlo

Pametan parking

Pametan parking

Priprema, pozor, sad

Priprema, pozor, sad

Disco light

Disco light

Aurora Borealis

Aurora Borealis

Pametni hladnjak

Pametni hladnjak

Pametna rasvjeta

Pametna rasvjeta

Pametna rasvjeta u kući

Pametna rasvjeta u kući

Noćna rasvjeta

Noćna rasvjeta

Noćni prozor

Noćni prozor

Otvori me, zatvori me

Otvori me, zatvori me

House and garden lights

House and garden lights

IOT_Rasvjeta_4

IOT_Rasvjeta_4

Smart rasvjeta

Smart rasvjeta

IOT-Stubišni automat

IOT-Stubišni automat

Lego Arduino pametna rasvjeta

Lego Arduino pametna rasvjeta

IOT_Rasvjeta_2

IOT_Rasvjeta_2

IOT_Rasvjeta_1

IOT_Rasvjeta_1

Svjetlo za bicikl

Svjetlo za bicikl