IOT Rasvjeta 2

Elektrotehnička škola

Glavna uloga projekta je mogućnost kontrole rasvjete pomoću mobilnog uređaja unutar iste mreže. Mogućnosti rasvjete su paljenje i prikaz boje na LCD display-u (crvena, zelena) i mogućnost regulacije jačine svjetlosti na trećoj diodi.

Video snimka

**Password za vimeo video je: ets

Izrada projekta

Fotografija prikazuje uključenu led diodu (zelena) i njen naziv na LCD display-u.
.

Fotografija prikazuje uključenu led diodu (crvena) i njen naziv na LCD display-u.

Fotografija prikazuje shematski prikaz projekta.

Fotografija prikazuje dio koda za operaciju projekta.

Fotografija prikazuje uspostavljanje veze na mrežu koja je potrebna radi komunikacije uređaja (mobitel) sa Arduinom.

Mobilna aplikacija

Fotografija prikazuje izgled aplikacije.

-Zelena (pali zelenu diodu)

-Crvena (pali crvenu diodu)

-Slider (kontrolira osvjetljenje treće diode)

Fotografija prikazuje postavke crvene diode.

Fotografija prikazuje postavke zelene diode.

Fotografija prikazuje postavke slider-a.

Shema projekta

Shema prikazuje spajanje elemenata (dioda) sa Arduinom (preko kojeg komuniciramo).

Shemu ovoga projekta možete preuzeti ovdje.

Arduino program

#define BLYNK_PRINT DebugSerial
#include 
SoftwareSerial DebugSerial(2, 3); // RX, TX
#include 
#include 
LiquidCrystal_I2C lcd(0x27,16,2); 
#include 

//najava dioda//

int led1=7;
int led2=6;
int ledp=5;
char auth[] = "5492c8818f1b4fa9aeb543fcb3fbf80c";


void setup()
{
 //stanje dovedeno na diode sa digitalnog izlaza//
 pinMode(led1,INPUT);                                                                                                
 pinMode(led2,INPUT);
 pinMode(ledp,INPUT);
 //Inicijalizacija display-a//
 lcd.init();           
  lcd.backlight();
  DebugSerial.begin(9600);

 Serial.begin(9600);
 Blynk.begin(Serial, auth);
}

void loop()
{
 //Uvjet za ispis boje diode na lcd display-u (ZELENA)//
 if(digitalRead(led1)==HIGH)
 {

 lcd.setCursor(5,0);
 lcd.print("ZELENA");
 delay(1000);
 lcd.clear();
  }

 //Uvjet za ispis boje diode na lcd display-u (CRVENA)//
 
 else if(digitalRead(led2)==HIGH)
 {

 lcd.setCursor(5,0);
 lcd.print("CRVENA");
 delay(1000);
 lcd.clear();
 }
  //Uvjet ispisa za sve ugasene diode, stanje cekanja na lcd display-u (CEKAM)//
 else
{
 lcd.setCursor(5,0);
 lcd.print("CEKAM");
 delay(1000);
 }
 Blynk.run();
}

Arduino program ovoga projekta možete preuzeti ovdje.

Autori

Projekt su izradili Sven Filipović i Josip Matanić uz mentorstvo Marija Tretinjaka iz Elektrotehničke škole u Zagrebu.

Projekt je prijavljen na temu: Internet of Things: Pametna rasvjeta..

Drugi projekti

Pametna rasvjeta – Zastora pomoću mobitela

Pametna rasvjeta – Zastora pomoću mobitela

Sustav pametne rasvjete baziran na prisutnosti korisnika

Sustav pametne rasvjete baziran na prisutnosti korisnika

Vanjska pametna rasvjeta – sensor

Vanjska pametna rasvjeta – sensor

Zvučna rasvjeta

Zvučna rasvjeta

Pametna rasvjeta za stan

Pametna rasvjeta za stan

Ambijetalno svjetlo

Ambijetalno svjetlo

Pametna rasvjeta

Pametna rasvjeta

Solarna energija

Solarna energija

Svjetlo u tami

Svjetlo u tami

Pametna rasvjeta (detektor zvuka)

Pametna rasvjeta (detektor zvuka)

Policijska sirena i oznaka Starta

Policijska sirena i oznaka Starta

Daljinsko upravljanje rasvjetom

Daljinsko upravljanje rasvjetom

Pali – gasi

Pali – gasi

Pametna rasvjeta – Music reacting circuit

Pametna rasvjeta – Music reacting circuit

Anti-theft

Anti-theft

Connect IT Pametni hodnik

Connect IT Pametni hodnik

Protuprovalni sustav

Protuprovalni sustav

Pametni stan

Pametni stan

Pametni tanjurić za šalicu

Pametni tanjurić za šalicu

Pametna kuća s Arduinom

Pametna kuća s Arduinom

Pametna kuća

Pametna kuća

Protuprovalno svjetlo u ormaru

Protuprovalno svjetlo u ormaru

Pametna rasvjeta

Pametna rasvjeta

Pametne osvijetljene stube

Pametne osvijetljene stube

Svijetliš u noći

Svijetliš u noći

Careduino

Careduino

Rainclock

Rainclock

Pljeskalica

Pljeskalica

Zebra

Zebra

Pametna rasvjeta informatika

Pametna rasvjeta informatika

Pametna rasvjeta

Pametna rasvjeta

Signalizacija

Signalizacija

Pametna rasvjeta

Pametna rasvjeta

Svjetlo za ugođaj

Svjetlo za ugođaj

Pametna rasvjeta

Pametna rasvjeta

Snimanje filma s mobitelom uz pomoć pametne rasvjete

Snimanje filma s mobitelom uz pomoć pametne rasvjete

Pametna ulična rasvjeta

Pametna ulična rasvjeta

Neka bude svjetlo

Neka bude svjetlo

Emotion light

Emotion light

Gasi letriku!

Gasi letriku!

Svjetlosni komunikator

Svjetlosni komunikator

iHouse

iHouse

Pametna rasvjeta s Arduinom

Pametna rasvjeta s Arduinom

Pametna rasvjeta kuće

Pametna rasvjeta kuće

Model kuće s pametnom rasvjetom

Model kuće s pametnom rasvjetom

Pametna rasvjeta – Zaštita kuće od provalnika

Pametna rasvjeta – Zaštita kuće od provalnika

Pametna rasvjeta na pljeskalački pogon

Pametna rasvjeta na pljeskalački pogon

Pametna rasvjeta

Pametna rasvjeta

Uređaj za mjerenje količine svjetlosti, vlage i temperature

Uređaj za mjerenje količine svjetlosti, vlage i temperature

Pametna budilica

Pametna budilica

Ambijentalna rasvjeta

Ambijentalna rasvjeta

Pametna garaža

Pametna garaža

Laserski brojač ljudi

Laserski brojač ljudi

Pametna vanjska rasvjeta

Pametna vanjska rasvjeta

Pametna rasvjeta

Pametna rasvjeta

Blynk pametna rasvjeta sa ESP8266

Blynk pametna rasvjeta sa ESP8266

Rasvjeta u igraonici

Rasvjeta u igraonici

Svjetionik

Svjetionik

IoT pametna rasvjeta ovisno o vremenu dana

IoT pametna rasvjeta ovisno o vremenu dana

Arduino smart light switch

Arduino smart light switch

Slabo pokretne osobe

Slabo pokretne osobe

RGB mixer

RGB mixer

Pametna rasvjeta

Pametna rasvjeta

Zujalica i svjetlo na senzor

Zujalica i svjetlo na senzor

Žuta i zelena soba

Žuta i zelena soba

Pametna rasvjeta

Pametna rasvjeta

Ako upališ, ugasi!

Ako upališ, ugasi!

Upozorenje na upaljena svjetla

Upozorenje na upaljena svjetla

GPS rasvjeta

GPS rasvjeta

RGB svjetlo

RGB svjetlo

Pametan parking

Pametan parking

Priprema, pozor, sad

Priprema, pozor, sad

Disco light

Disco light

Aurora Borealis

Aurora Borealis

Pametni hladnjak

Pametni hladnjak

Pametna rasvjeta

Pametna rasvjeta

Pametna rasvjeta u kući

Pametna rasvjeta u kući

Noćna rasvjeta

Noćna rasvjeta

Noćni prozor

Noćni prozor

Otvori me, zatvori me

Otvori me, zatvori me

House and garden lights

House and garden lights

IOT_Rasvjeta_4

IOT_Rasvjeta_4

Smart rasvjeta

Smart rasvjeta

IOT-Stubišni automat

IOT-Stubišni automat

Lego Arduino pametna rasvjeta

Lego Arduino pametna rasvjeta

IOT_Rasvjeta_2

IOT_Rasvjeta_2

IOT_Rasvjeta_1

IOT_Rasvjeta_1

Svjetlo za bicikl

Svjetlo za bicikl