Iot hranilica za kućne ljubimce

Udruga informatičara grada Požege

Hranilica radi tako da izbacuje hranu svakih 8 sati kad vidi psa. To se može podesiti u aplikaciji u intervalu od 6-12 sati, uz mogućnost podešavanja veličine porcije i manualnog izbacivanja hrane.

Video snimka

Izrada projekta

Na fotografiji se vide sve komponente spojene za projekt.

Mobilna aplikacija

Dva slidera se koriste za regulaciju veličine porcije i vremensku odgodu između obroka. tipke omogućavaju manualno izbacivanje hrane i resetiranje timera.

Shema projekta

Ultrasonični senzor i servo motor spojen direktno na Arduino.

Arduino program

Arduino program ovoga projekta možete preuzeti ovdje.

Autori

Projekt je izradio Filip Jamuljak uz mentorstvo Ljiljane Miletić iz Udruge informatičara grada Požege.

Projekt je prijavljen na temu: Internet of Things: Kućni ljubimci i domaće životinje.

Drugi projekti