Sigurnosni alarm

Zaštita vrijednih stvari (sigurnosni alarm na sefu)

Sigurnosni alarm se uključi kada ga se osvijetli

Od komponenata Little Bitts napravljen je sigurnosni alarm (napajanje,svjetlosni sensor, cloudbit, razdvojnik, MP3 player, zvučnik). Komponente su sastavljene te stavljene u kutiju (sef). Kada se sef osvijetli, uključi se alarm.

Pravljenje kutije

Napravili smo kutiju (sef) koju smo oblikovali (izrezali rupu) kako bi se mogao reagirati sensor.

Spajanje komponenta littlebitts

P3 usb ulaz spojimo s light senzorom, na light sensor se nastavlja split cabel,  Na prvi kabal split cabela spajamo mp3 player  i zvučnik. Na drugi kabal split cabela spajamo cloudbit koji će dogodi li se promjena s light senzorom poslati poruku na mobitel ,,Neželjeni gost u neposrednoj blizini sefa”, i to sve stavimo u kutiju.

Sigurnosni alarm u sefu

Naš sef sa komponentama littlebittsa.