Internet of Things rješenja za pametan dom

Paljenje monitora

Naš zadatak je  pomoću gumba na sklopu upaliti monitor i zatim poslati e-mail s porukom monitor je upaljen.

Taj zadatak ćemo izvršiti kroz slijedeće korake:

  1. Spajaju se moduli – napajanje (USB power), ulazni modul gumb (button), CloudBit modul koji omogućava da naš projekt spojimo na internet i pošaljemo poruku na e-mali i izlazni modul IR transmitter.
  2. Potrebno je prijaviti se na littlebits.cc > cloudstart
    1. Kroz 5 koraka aktiviramo CloudBit modul.
    2. Mobitel je priključen s CloudBit-om
  3. Nakon toga treba se prijaviti na ifttt.com , gdje se u par koraka napravi jednostavno uputstvo  za slanje e-maila nakon što se monitor upali s porukom “Monitor je upaljen”
  4.  Zatim preko AC switch, adaptera koji pretvara napon iz 110 u 220 volti, spojimo monitor.
  5. Sklop testiramo pritiskom na gumb, transmiter šalje signal koji se prenosi do željenog uređaja i pali ga te CloudBit šalje odabranu poruku na e-mail.