Internet of Things: kućni ljubimci i domaće životinje

OŠ Turanj

Za projekt Internet of Things: kućni ljubimci i domaće životinje, naš tim se odlučio za domaće životinje. Naše put je krenuo prema pilićima, odnosno pilićima u inkubatoru. Ako se pilići izlegnu dioda će zasvijetliti i doći će nam mail da su se pilići izlegli.

Izrada projekta

Svaki put kada se u blizini senzora čuje neki zvuk dioda se uključi.

Mobilna aplikacija

E-mail.

Shema projekta

Spajanje diode, otpornika na Arduinom MKR1000.

Arduino program

Arduino program ovoga projekta možete preuzeti ovdje.

Autori

Projekt su izradili Matija Frketić i Leo Vuković uz mentorstvo Valentine Turkalj iz OŠ Turanj.

Projekt je prijavljen na temu: Internet of Things: Kućni ljubimci i domaće životinje.

Drugi projekti