Hranilica za životinje

CTK Rijeka

Hranilica za životinje. Kad smo na poslu ili u školi, možemo našu kućnu životinju koja je sama kod kuće nadzirati pomoću aplikacije Alfred. Aplikaciju moramo instalirati na starom mobilnom uređaju, kao kameru a na svome uređaju kao viewer (monitor). kad vidimo da je zdjelica hrane ili vode prazna otvorimo aplikaciju blynk i preko nje daljinski pomoću našeg uređaja nadodamo potrebno.

Video snimka

Izrada projekta

Izrada lijevka za hranu.

Postavljanje vrata na lijevak sa servo motorom koji će ih otvarati.

Gotova hranilica s bocom za vodu u kojoj se nalazi potopna pumpa.

Mobilna aplikacija

Blynk aplikacija sa samo jednim screenom na kojem su dugmad za aktiviranje vode ili hrane.

Shema projekta

Pumpa spojena preko tranzistora s baterijom od 4.5 V a servo motor direktno na MKR1000.

Shemu ovoga projekta možete preuzeti ovdje.

Arduino program

#define BLYNK_PRINT /*
/*************************************************************
 Download latest Blynk library here:
  https://github.com/blynkkk/blynk-library/releases/latest

 Blynk is a platform with iOS and Android apps to control
 Arduino, Raspberry Pi and the likes over the Internet.
 You can easily build graphic interfaces for all your
 projects by simply dragging and dropping widgets.

  Downloads, docs, tutorials: http://www.blynk.cc
  Sketch generator:      http://examples.blynk.cc
  Blynk community:      http://community.blynk.cc
  Follow us:         http://www.fb.com/blynkapp
                

 Blynk library is licensed under MIT license
 This example code is in public domain.

 *************************************************************
 This example shows how to use Arduino MKR1000
 to connect your project to Blynk.

 Note: This requires WiFi101 library
  from http://librarymanager/all#WiFi101

 Feel free to apply it to any other example. It's simple!
 *************************************************************/

/* Comment this out to disable prints and save space */
#define BLYNK_PRINT Serial
#include 
#include 
#include 
#include "Servo.h"

Servo servo; // kreiramo servo objekt za upravljanje motorom
int pos = 0;  // varijabla u koju spremamo trenutnu poziciju motora
int pinValue;// Varijabla za dugme iz Blynka).
int pinValue0;// Varijabla za dugme iz Blynka).
char auth[] = "19aebd4f72494940bcc82808d303fc21";// You should get Auth Token in the Blynk App.
char ssid[] = "AndroidAP";// Your WiFi credentials.
char pass[] = "3042311471"; // Set password to "" for open networks.

BLYNK_WRITE(V0){ //potprogram koji se vrši kad blynk promjeni stanje virtualnog pina 
  int pinValue0 = param.asInt();//sprema stanje virtualnog pina u pinValue
  
  digitalWrite(9, HIGH); // Uključi pumpu)
  delay(5000);      // čekaj 20 sekundi
  digitalWrite(9, LOW);  // ugasi pumpu)
}
BLYNK_WRITE(V1){ //potprogram koji se vrši kad blynk promjeni stanje virtualnog pina 

 int pinValue = param.asInt();//sprema stanje virtualnog pina u pinValue
 if (pinValue == HIGH) {
  servo.attach(8);// spaja servo motor na pin D8
   for (pos = 0; pos <= 70; pos += 1) { // goes from 0 degrees to 50 degrees in steps of 1 degree servo.write(pos); // tell servo to go to position in variable 'pos' delay(15); // waits 15ms for the servo to reach the position } delay (1000);//Pauza između otvaranja i zatvaranja for (pos = 70; pos >= 0; pos -= 1) { // goes from 50 degrees to 0 degrees
   servo.attach(8);
   servo.write(pos);       // tell servo to go to position in variable 'pos'
   delay(15);            // waits 15ms for the servo to reach the position
  
 } 
 servo.detach();
} }

void setup()
{
 Serial.begin(9600);
 servo.write(0);
 Blynk.begin(auth, ssid, pass);
 pinMode(9, OUTPUT);
}

void loop()
{
 Blynk.run();    
 
}

Arduino program ovoga projekta možete preuzeti ovdje.

Autori

Projekt je izradio Dominik Rogić uz mentorstvo Saše Škalamere iz CTK Rijeka.

Projekt je prijavljen na temu: Internet of Things: Kućni ljubimci i domaće životinje.

Drugi projekti