Hranilica za ribice

OŠ “Grigor Vitez“ Osijek

Projekt je osmislio učenik koji kod kuće ima ribice. Projekt radi tako da pritiskom na tipku se zakrene posudica s hranom, hrana se istrese u akvarij s ribicama i nakon što se hrana istresla, posudica se vraća u početni položaj.

Izrada projekta

Dijelovi potrebni za izradu projekta:

– Šest vodiča

– Arduino pločica MKR 1000

– Eksperimentalna pločica

– Servo Motor SG90

– Tipkalo

– USB kabel

Shema projekta

Na eksperimentalnu pločicu postavimo Arduino. Na 5V spojimo servo motor, drugi vodič koji ide iz servo motora spojimo na broj 6 koji se nalazi na Arduinu. GND koji se nalazi na Arduino pločici spojimo na minus pol koji se nalazi na eksperimentalnoj pločici. Sada spojimo treći vodič sa servo motora na minus pol koji se nalazi na eksperimentalnoj pločici. Također iz tipkala idemo na minus pol eksperimentalne pločice, a drugi vodič koji ide iz tipkala spojimo na broj 7 koji se nalazi na Arduino pločici.

Shemu ovoga projekta možete preuzeti ovdje.

Arduino program

#define BLYNK_PRINT /*
#include 

Servo myservo; 

const int servoPin = 6;
const int buttonPin = 7;
int swag = 1000;  

void setup() {
 myservo.attach(servoPin);
 pinMode(buttonPin, INPUT);
 digitalWrite(buttonPin, HIGH);
 myservo.write(180);
 delay(swag);
 myservo.detach();
}

void loop() {
 
 int buttonVal = digitalRead(buttonPin);
 if(buttonVal == LOW){
  myservo.attach(servoPin);
  myservo.write(30);
  delay(2000);
  myservo.write(180);
  delay(1500);
  myservo.detach();
 }
   delay(350);  
 }

Arduino program ovoga projekta možete preuzeti ovdje.

Autori

Projekt su izradili Ivan Leskur i Bruno Medić uz mentorstvo Gordana Paradžika iz OŠ “Grigor Vitez” Osijek.

Projekt je prijavljen na temu: Internet of Things: Kućni ljubimci i domaće životinje.

Drugi projekti