Hranilica za ribe

Osnovna škola "Hreljin"

Motor je spojen na pin 2 te pritiskom gumba na daljinskom upravljaču ili uređaju motor koji je spojen s kutijom punom hrane za ribe se okreće te se ribe nahrane.

Izrada projekta

Motor se pritiskom na gumb na daljinskom ili uređaju okreće te izbacuje hranu za ribe.

Shema projekta

Servo motor je spojen na pin 2, na pin 3 smo spojili gumb, a na pin 4 smo spojili infracrveni prijemnik.

Shemu ovoga projekta možete preuzeti ovdje.

Arduino program

#define BLYNK_PRINT /*
#include 
#include 
#include 

int buttonState = 0;
int button = 3;
int irPin = 4;
int led = LED_BUILTIN;
Servo servo;
IRrecv irrecv(irPin);
decode_results results;

void setup() {
 Serial.begin(9600);
 servo.attach(2);
 irrecv.enableIRIn();
 pinMode(button, INPUT);
 pinMode(led, OUTPUT);
 servo.write(92);
}

void loop() {
 buttonState = digitalRead(button);
 if (irrecv.decode(&results)) {
  Serial.println(results.value, HEX);
  irrecv.resume();
 }
 if (results.value == 0xFFFFFFFF || buttonState == 1) {
  results.value = 0x00000000;
  servo.write(0);
  delay(300);
  servo.write(92);
	digitalWrite(led, HIGH);
	delay(1000);
	digitalWrite(led, LOW);
 }
}

Arduino program ovoga projekta možete preuzeti ovdje.

Autori

Projekt su izradili Mario Ružić, Petar Božović i Matija Vukonić uz mentorstvo Anamarije Pogorelec iz OŠ “Hreljin”.

Projekt je prijavljen na temu: Internet of Things: Kućni ljubimci i domaće životinje.

Drugi projekti