Gamebank V0.5

Tehnička škola Bjelovar

-Pametna kasica prasica koja uz pomoć 2 micro:bita, senzora za svjetlo i električne vodljivosti prepoznaje kovanicu

-Kovanici se određuju tako da blokiraju izvor svjetla i time dobijemo njihov promjer i da padnu na kontakte koji u slučaju da je ubačena ispravna kovanica pošalju ju u spremnik, a ako nije onda ju vrati

-Glavni micro:bit šalje upravljačke signale driveru motora koji sortiraju kovanice i ispražnjuju ladicu s kovanicama, upravlja s tipkovnicom i zaslonom na prednjoj strani kasice prasice

-Drugi micro:bit dobiva podatke o svjetlu od fotootpornika pomoću kojeg određuje promjer i dobiva podatak dali je ostvaren kontakt i on određuje dali je ubačena ispravna kovanica,te koja je njena vrijednost

Priprema opreme

-Izrada modela za 3d printer kroz koji prolazi kovanica i na kojem se nalazi svjetlosni senzor

-Na prednjoj strani kutije kasice prasice se moraju izrezati 4 rupe za: zaslon, tipkovnicu, ubacivanje novca i izbacivanje

-Nakon toga se zaslon i tipkovnica učvrste na predviđena mjesta.

-Isprintani model se mora postaviti tako da ulaz u kanalicu bude na predviđenom otvoru na prednjoj strani

-Sortirnica se postavlja tako da se odredi putanja kojom kovanica uvijek pada i na tu putanju se ona postavi,a elektromotor se postavi da stoji u toj poziciji pomoću potpornih stupova

-Prvoj kanalici se stražnji kraj namjesti tako da kovanica upadne sa sortirnice u njega,a prednji kraj malo udaljen od ladice da ladica ne zapne prilikom pomicanja, a da kovanica ima dovoljno sile da upadne u njega

-Drugoj kanalici se stražnji kraj isto poravnava s sortirnicom, a prednji kraj se lijepi tako da kovanica ispadne kroz rupu na prednjoj strani

-Prije postavljanja same ladice mora se postaviti postolje za motore koji osigurava da ladica neće zapeti za donji dio konstrukcije

-Zatim se motor lijepi za postolje

-Onda se ladica izrađuje od kartona i montira na motore koji ju pomiču prema potrebi

-Stavljaju se potporni stupovi kako bi se smanjilo opterećenje na motorima prilikom skupljanja novca

Programiranje

-Izrada funkcije koja omogućuje korištenje tipkovnice za unos vrijednosti koju želimo ušparati

-Izrada funkcije za igricu koja se bude palila kao nagrada čovjeku koji je ubacio kovanicu

Inicijalizacija potrebnih varijabli za glavni program

-Ispisuje u prvoj liniji uneseno i nakon toga vrijednost koja je napisana

-Unošenje se završava pritiskom na tipku koj služi kao enter

-Prvi uvjet provjerava dali je postignut cilj u kojem slučaju se ladica prazni i program ide ispočetka

-Drugi uvjet provjerava dali je kovanica ubačena, ako je pali se igrica kao nagrada

-Ako program nije završen nakon igrice ispisuje se trenutno stanje u kasici prasici i najbolji rezultat u igrici

-Inicijaliziraju se potrebne varijable za rad programa

-Program ulazi u petlju i uvjet provjerava trenutnu vrijednost svjetlosti i pamti najmanju vrijednost svjetlosti dok prođe kovanica

-Nakon što kovanica prođe svjetlost poraste i program izlazi iz petlje

-Nakon što je izmjerena vrijednost svijetla on ovisno o najmanjoj vrijednosti određuje koja je kovanica prošla i taj podatak šalje glavnom microbitu

Završni dio

Link na preuzimanje programa za 1. micro:bit je ovdje.

Link na preuzimanje programa za 2. micro:bit je ovdje.

Autori

Projekt su izradili Luka Ravenšćak, Matija Rajković i Karlo Hlebec uz mentorstvo Ljudevita Sakala iz Tehničke škole Bjelovar.

Drugi projekti