Farma pilića

OŠ Rajić

Cilj ovog projekta je da pomognemo svim malim uzgajivačima pilića kako bi im pokazali da i tehnologija može pomoći u poljoprivredi. S obzirom na to da su pilići osjetljive životinje potrebna im je toplina. Napravili smo uređaj s fotootpornikom koji, kada pada noć, pali svjetla i crvenu lampu za grijanje.

Izrada projekta

Slika farme.

Shema projekta

Kako je prikazano na shemi spojili smo fotootpornik i četiri svjetleća lampice.

Shemu ovoga projekta možete preuzeti ovdje.

Arduino program

#define BLYNK_PRINT /*

int led1 = 12; //definiraj led1 = 12
int led2 = 11; //definiraj led2 = 11
int led3 = 10; //definiraj led3 = 10
int led = 7;   //definiraj led = 7
int fo = A0;   //definiraj pot = A0
int ocitanjefo; //definiraj varijablu ocitanjepot


void setup() {
 pinMode(led, OUTPUT); //postavi izvod LED kao izlazni
 pinMode (led1, OUTPUT); //postavi izvod LED1 kao izlazni
 pinMode (led2, OUTPUT); //postavi izvod LED2 kao izlazni
 pinMode (led3, OUTPUT); //postavi izvod LED3 kao izlazni
 digitalWrite(led, LOW); //isključi LED diodu - početno stanje
 digitalWrite(led1, LOW); //isključi LED1 diodu - početno stanje
 digitalWrite(led2, LOW); //isključi LED2 diodu - početno stanje
 digitalWrite(led3, LOW); //isključi LED3 diodu - početno stanje
Serial.begin(9600); //inicijalizaija serijske veze
}
void loop(){
ocitanjefo=analogRead(fo); //očitaj stanje analognog ulaza
Serial.println(ocitanjefo); //pošalji očitanje serijskim putem
// put your main code here, to run repeatedly:

if (ocitanjefo<400){ //ukoliko je očitanje < 400 - tama
digitalWrite (led, HIGH); //uključi LED diodu
digitalWrite (led1, HIGH); //uključi LED1 diodu
digitalWrite (led2, HIGH); //uključi LED2 diodu
digitalWrite (led3, HIGH); //uključi LED3 diodu
}else{ //inače - svjetlost 
digitalWrite(led, LOW); //isključi LED diodu
digitalWrite(led1, LOW); //isključi LED1 diodu
digitalWrite(led2, LOW); //isključi LED2 diodu
digitalWrite(led3, LOW); //isključi LED3 diodu
  
 }
delay(50); //čekaj 50 ms 
}

Arduino program ovoga projekta možete preuzeti ovdje.

Autori

Projekt su izradili Katarina Kovačević i Veronika Muraja uz mentorstvo Antonele Matajić iz OŠ Rajić.

Projekt je prijavljen na temu: Internet of Things: Kućni ljubimci i domaće životinje.

Drugi projekti