Dječja Kasica Prasica

Tehnička škola Bjelovar

Mi smo napravili kasicu koja sortira 1,2,5 kn te prilikom sortiranja se pali mala igrica koja radi na principu tako da se treba dobiti 3 sedmice te kada se dobiju za nagradu se dobije slatkiš.

Igrica ima zvucne efekte.

Priprema opreme

Kako ne bismo previse preopterili microbitove spojili smo na izlazima pojačalo u spoju sjedila napona.

Na izlazu pojačala spojili smo zvučnik.

Priključili smo senzore i provjerili da li ispravno rade. Vidjeli smo da senzori ispravno rade i vidjeli smo da nismo trebali napraviti nikakve modifikacije.

Kada je sve bilo spojeno u funkcijonalnu cjelinu te smo tada ugradili u kasicu prasicu.

Programiranje

Napisali smo program za te microbitove i provjerili smo da li je ispravna ta logika koda.

Glavni micro:bit

Vidjeli smo da je logika koda ispravna te smo ih ubacili u microbitove.

Drugi micro:bit

Spajali smo microbitove prema logici koda kojega smo napisali.

Treći micro:bit

Priključili smo napajanje i provjerili smo da li sve radi i u stvarnosti.

Vidjeli smo da sve radi ispravno te smo povezali sa ostalim djelovima kasice prasice (senzori,motori,zvučnik).

Counter micro:bit

Završni dio

Link na preuzimanje programa za 1. micro:bit je ovdje.

Link na preuzimanje programa za 2. micro:bit je ovdje.

Link na preuzimanje programa za 3. micro:bit je ovdje.

Link na preuzimanje programa za 4. micro:bit je ovdje.

Treba se paziti kako se sve spaja kako bi izbjegli kratke spojeve i oštećenje micro:bitova.

Autori

Projekt su izradili Josip Matić i Domagoj Pranjić uz mentorstvo Ljudevita Sakala iz Tehničke škole Bjelovar.

Drugi projekti