Internet of Things - Arduino

on-off senzori

Analogni senzori – DF robot

 Što ćemo naučiti:

Prepoznati analogne senzore iz DF robot kompleta

Koristiti analogne senzore, prikazivati očitane vrijednosti i djelovati temeljem njihovih očitanja

Zadatak

Napravite sklop koji će očitavati stanje modula s potenciometrom iz DF robot kompleta senzora, prikazivati očitanje putem serijskog porta računala i uključivati i isključivati svjetleće diode u ovisnosti o očitanju.

Zamijenite potenciometar drugim analognim senzorima i pogledajte razliku.

Prikaz spajanja

Arduino kod

int LedCrvena = 6;          //inicijalizacija varijable
int LedZuta = 7;            //inicijalizacija varijable
int LedZelena = 8;          //inicijalizacija varijable

int Potenciometar = A3;     //inicijalizacija varijable

int ocitanje;               //inicijalizacija varijable za pohranu očitanja analognog izvoda

void setup() {
pinMode(LedCrvena, OUTPUT); //postavljanje izvoda u izlazni način rada
pinMode(LedZuta, OUTPUT);   //postavljanje izvoda u izlazni način rada
pinMode(LedZelena, OUTPUT); //postavljanje izvoda u izlazni način rada

Serial.begin(9600);         //inicijalizacija serijske veze s računalom
}

void loop() {
  ocitanje=analogRead(Potenciometar); //očitanje stanja analognog ulaza
  Serial.println(ocitanje);           //ispis očitanja na serijski port

  if (ocitanje>=0 && ocitanje<314){   //ako je ocitanje između 0 i 314
    digitalWrite(LedCrvena, LOW);     //isključi crvenu LED
    digitalWrite(LedZuta, LOW);       //isključi žutu LED
    digitalWrite(LedZelena, HIGH);    //uključi zelenu LED
  } else if (ocitanje>=314 && ocitanje<628){ //ako je temperatura između 314 i 628
    digitalWrite(LedCrvena, LOW);     //isključi crvenu LED
    digitalWrite(LedZuta, HIGH);      //uključi žutu LED
    digitalWrite(LedZelena, LOW);     //isključi zelenu LED
  } else {                            //u svim ostalim slučajevima (>=628)
    digitalWrite(LedCrvena, HIGH);    //uključi crvenu LED
    digitalWrite(LedZuta, LOW);       //isključi žutu LED
    digitalWrite(LedZelena, LOW);     //isključi zelenu LED
  }
  delay(100);                         //pauza 0.1s
}

verzija 1

Pogledajte ostale materijale za jednostavne on-off senzore