Daljinsko uključivanje/isključivanje radia

Daljinski upravljamo sa radiom

LittleBits daljinsko uključivanje/isključivanje radia

Pomoću LittleBits modula naučite kako daljinski upravljati uređajima.

Korak 1 : Što je sve potrebno za projekt?

Za ovaj projekt potrebno je sljedeće: LittleBits utikač, usb power modul i pripadajući usb kabel za napajanje modula, tipkalo ili cloud modul, transmitter modul, modul sa led diodom, neki električni uređaj (u primjeru radio).

Korak 2 : Postavljanje modula

U ovom koraku objasniti ću kako postaviti module:

Module spajate na sljedećim redoslijedom: usb power modul, tipkalo, transmitter, led dioda. Provjerite da vam je na transmitter modulu jedna od četiri male poluge postavljena na uključeno.

 

Korak 3 : Priprema i završno pokazivanje projekta

LittleBits utikač utaknuti u utičnicu, zatim radio utaknuti u LittleBits utikač (radio treba biti uključen, tj. pritisnite tipku na radiu da bude uključen). Module spojiti na usb kabal preko usb power modula (trebala bi svijetliti crvena dioda). Upariti transmitter sa LittleBits utikačem (ukoliko se automatski ne upari, držite dugme na LittleBits utikaču dok dioda na utikaču ne počne blicati). Kada je utikač uparen možete provjeriti radi li tako što ćete pritisnuti tipkalo (zadnji modul sa led diodom će zasvijetliti u trenutku pritiska). Pritiskom na tipkalo uključujete/isključujete radio. Umjesto tipkala može se staviti Cloud modul, te preko aplikacije upravljati uređajem (potrebno se registrirati).

Ako se video neće učitati, uploado sam ga na vimeo:  https://vimeo.com/191268892

Učenici koji su radili projekt: Mataj Zandona i Goranka Kosinc, OŠ braće Radića Pakrac

Ako se video neće učitati, uploado sam ga na vimeo:  https://vimeo.com/191268892