Dodajmo A u STEM!

Logo natječaj

Pravila natječaja

 

Na natječaj se mogu prijaviti samo škole koje sudjeluju u Logo dijelu programa Zajedno smo jači: Croatian Makers i HT.

Tema natječaja je: Dodajmo A u STEM.

Potrebno je upotrijebiti maštu i pomoću Logo robota napraviti crtež kojim ćete povezati svoja znanja iz STEM područja i svoju umjetničku stranu.

Ekipe koje se javljaju na natječaj sastoje se od proizvoljnog broja učenika i jednog mentora. Svaka ustanova može prijaviti više projekata. Jedno dijete može biti sudionik u više ekipa, a jedan mentor može voditi više ekipa. Sudionici trebaju biti iz mlađe dobne skupine (1. do 5. razred osnovne škole).

Od svih pristiglih prijava odbor u sastavu Lada Aškić, Vlado Lendvaj, Dario Vlahović, Paolo Zenzerović, Nenad Bakić i Rujana Bakić odabrat će nekoliko istaknutih projekata koji će biti izloženi na webu i u T-centrima.

Na primjer, u crtanju možete primijeniti svoje znanje o kutevima, poput onog potrebnog za crtanje deveterokrakih zvijezda u slijedećim primjerima:
to devekraka :d
repeat 9[fd :d rt 80]
end
to devekraka2 :d
repeat 9[fd :d rt 130 fd :d lt 90]
end

Svaka ekipa učenika mora dokumentirati svoj postupak rada (fotografirati korake i/ili napraviti video) te objaviti upute kako izraditi projekt koji prezentiraju. Upute za pisanje i predaju projekta poslati ćemo svim mentorima uključenim u Zajedno smo jači program putem elektroničke pošte.

Natječaj je otvoren od 25. listopada i traje do 13. studenog 2016. Rezultati će biti objavljeni između 5. i 9. prosinca.

Pobjednik natječaja

Pristigli radovi