Tvrđava Brod

Dodajmo A u STEM! by Connect IT

Tvrđava Brod

U Brodu, jednom od važnih strateških i prometnih mjesta koje je kontroliralo granični prijelaz prema Turskoj i povezivalo glavne trgovačke putove, Austrija u vremenu 1715.-1780. gradi veliku Carsku i kraljevsku slavonsku pograničnu tvrđavu Brod na rijeci Savi, koja zajedno s utvrđenim slavonskim baroknim gradovima Osijekom i Starom Gradiškom pripada velikom obrambenom sustavu na granici prema Turskom carstvu kojeg je u prvoj polovici 18. stoljeća koncipirao princ Eugen Savojski.

Tvrđava Brod pravilnog zvjezdolikog oblika zidana je zemljanim nabojem, opekom, drvetom i djelomično kamenom, te je zauzimala oko 33 ha. U osnovi je kvadratnog oblika, a sistem obrambenih jaraka daje joj zvjezdoliki tlocrt. Imala je tri obrambena pojasa: unutrašnji, vanjski i južni, a štitila su ju i dva pojasa grabišta, u koja se voda dovodila iz obližnjeg potoka.

Južna strana tvrđave posebno je ojačana utvrđenjem zvanim hornwerk jer u tlocrtu sliči na rogove (njem. horn – rog).

Unutrašnji, središnji dio tvrđave, kvadratnog je oblika, a čine ga četiri bastiona (peterokutna utvrđenja građena od zemljanih naboja ozidana ciglom) povezana bedemima.

Unutarnji dio tvrđave opasavali su široki kanali.

Unutar središnjeg dijela je kavalir – masivni, ciglom zidani jednokatni objekt u obliku potkove. U unutrašnjosti kavalira nalazilo se čak 108 velikih prostorija koje su služile za logističke potrebe vojske. U centru tvrđavskog trga, sve do 1947. stajala je barokna tvrđavska crkva Sv. Ane.

Vanjski obrambeni pojas činili su revelini – trokutasta utvrđenja koja štite glavne bedeme i onemogućavaju pristup tvrđavi. Svi su od zemljanog naboja, s vanjske strane ozidani ciglom.  Vanjski obrambeni pojas završavao je kanalnim opkopom koji je davao tvrđavi konačan oblik.

Brodska tvrđava je već od sredinom 19. stoljeća izgubila svoju obrambenu zadaću, a do devedesetih godina 20. stoljeća tvrđava služila kao vojarna.

Danas tvrđava Brod, spomenik nulte kategorije i jedinstven i monumentalan primjer vojne fortifikacijske arhitekture 18. stoljeća u Slavoniji, pripada gradu Slavonskom Brodu koji je odlučno krenuo u njezinu revitalizaciju.

Učenici, članovi udruge Connect IT, početnici su u Logo programiranju, a kao i svi brođani, jako su ponosni na brodsku Tvrđavu.

Želeći primjeniti do sad stečeno znanje, došli su na ideju, da uz pomoć malog žutog autića – Pro-Bota pokušaju iscrtati plan Tvrđave Brod koristeći Logo naredbe.

Evo kako su to učinili:

1. Tlocrt

Prvo je bilo potrebno pronaći odgovarajući tlocrt Tvrđave koji bi nam služio kao predložak.  Tvrđava je građena u nekoliko faza i postoji nekoliko raznih tlocrta. Mi smo se odlučili za onaj kada je Tvrđava bila u najvećem stupnju izgrađenosti, te zvjezdastog oblika.

2. Slojevi

Kako bi vrlo komplicirani tlocrt pojednostavnili i prilagodili za iscrtavanje, obabrali smo nekoliko najvažnijih kontura (slojeva) tvrđave te smo ih dodatno istaknuli.

3. Crtanje u Logu

Tako dobiveni predložak, koristili smo kao pozadinsku sliku u programu FMS Logo, u kojemu smo prateći istaknute slojeve, iscrtavali linije.

TO KAVALIR
PU FD 325 PD LT 90 FD 40 LT 45 FD 24 LT 45 FD 90 LT 90 FD 17 LT 90 FD 90 RT 90 FD 80 RT 90 FD 90 LT 90 
FD 17 LT 90 FD 90 LT 45 FD 24 LT 45 FD 40 PU RT 90 BK 325 PD
END

TO HORNWERK
PU FD 60 PD LT 90 FD 40 LT 90 FD 20 RT 90 FD 20 RT 90 FD 40 RT 90 FD 20 LT 90 FD 30 RT 90 FD 80 RT 90 
FD 30 LT 90 FD 20 RT 90 FD 40 RT 90 FD 20 RT 90 FD 20 LT 90 FD 40 PU RT 90 BK 60 PD
END

TO BASTIONI
PU FD 175 RT 90 PD 
REPEAT 4 [FD 50 RT 90 FD 20 LT 80 FD 80 LT 110 FD 80 LT 80 FD 20 RT 90 FD 50] PU LT 90 FD 25 LT 90 PD 
REPEAT 4 [FD 50  LT 45 FD 25 RT 90 FD 30 RT 90 FD 25 LT 45 FD 50] PU RT 90 BK 200 PD
END

TO KANALI
PU FD 150 RT 90 PD 
REPEAT 4 [RT 12 FD 155 LT 114  FD 155 RT 12] RT 90 FD 12 LT 90 RT 12 FD 170 
REPEAT 3 [LT 114 FD 130 RT 60 FD 60 LT 96 FD 60 RT 60 FD 130] LT 114 FD 172 RT 12 PU LT 90 BK 138 PD
END

TO REVELINI
PU FD 40 PD RT 90 RT 5 FD 25 RT 60 FD 15 LT 55 FD 45 LT 105 FD 92 RT 105 FD 117 LT 114 FD 85 RT 80 
FD 40 LT 90 FD 50 RT 80 FD 70 LT 114 FD 70 RT 80 FD 50 LT 90 FD 35 RT 80 FD 85 LT 114 FD 100 RT 80 
FD 50 LT 90 FD 40 RT 72 FD 43 LT 100 FD 43 RT 72 FD 40 LT 90 FD 50 RT 80 FD 100 LT 114 FD 85 RT 80 
FD 35 LT 90 FD 50 RT 80 FD 70 LT 114 FD 70 RT 80 FD 50 LT 90 FD 40 RT 80 FD 85 LT 114 FD 117 RT 105 
FD 92 LT 105 FD 45 LT 55 FD 15 RT 60 FD 25 RT 5 PU LT 90 BK 40 PD
END

TO OPKOP
PU FD 10 PD RT 90 RT 10 FD 95 LT 105 FD 100 RT 105 FD 120 LT 114 FD 85 RT 80 FD 60 LT 90 FD 50 RT 80 
FD 80 LT 115 FD 80 RT 80 FD 50 LT 90 FD 60 RT 82 FD 90 LT 114 FD 90 RT 80 FD 70 LT 90 FD 50 RT 72 
FD 58 LT 102 FD 58 RT 72 FD 50 LT 90 FD 70 RT 80 FD 90 LT 114 FD 90 RT 82 FD 60 LT 90 FD 50 RT 80 
FD 80 LT 115 FD 80 RT 80 FD 50 LT 90 FD 60 RT 80 FD 85 LT 114 FD 120 RT 105 FD 100 LT 105 
FD 95 RT 10 PU LT 90 BK 10 PD
END

Crtanje je bilo velik izazov, ali i jako zanimljivo. Dio radne atmosfere vidi se na sljedećem videu i fotografijama:

4. Spajanje crteža

Kada je svaki učenik završio sa crtanjem svog sloja tvrđave, krenuli smo u spajanje jedinstvene slike, uz prilagođavanje pojedinih dijelova crteža.

Tako smo dobili glavnu proceduru TVRDAVA koja izgleda ovako:

TO TVRDAVA
SETPC 1 OPKOP
SETPC 2 HORNWERK
SETPC 10 KAVALIR
SETPC 0 BASTIONI
SETPC 11 KANALI
SETPC 4 REVELINI
END

Svaka procedura iscrtava se drugom bojom te TVRDAVA daje sljedeći crtež:

5. Prebacivanje procedura u PRO-BOT-a

Budući da smo bili zadovoljni izgledom našeg crteža, krenuli smo u prebacivanje Logo naredbi u PRO-BOT-a.

Kako PRO-BOT mjeri udaljenosti u centimetrima, a ne u pikselima, prethodno smo prilagodili naš Logo kod, tako da smo 10 piksela pretvorili u 1 cm.

Procedure smo prebacili u PRO-BOT-a ručno unoseći sve naredbe u unaprijed definirane procedure u memoriji PRO-BOT-a

Iskoristili smo 10 procedura (Proc2-Proc11). Naše procedure KAVALIR, HORNWERK, BASTIONI i  KANALI, spremili smo u procedure Proc2, Proc3, Proc4 i Proc5. Kako je memorija PRO-BOT-a ograničena i jedna procedura može sadržavati najviše 32 naredbe, naše procedure REVELINI i OPKOP smo rastavili na manje dijelove: REVELINI u Proc6, Proc7 i Proc8, te OPKOP u Proc9 i Proc10 i proc 11.

PRO-BOT također ne poznaje naredbe PU i PD, odnosno nema mehanizam za dizanje i spuštanje pera. Te operacije se moraju obaviti „ručno“ pa smo na tim mjestima koristili naredbu PAUSE, te tako zaustavili rad PRO-BOT-a na 5 sekundi kako bi imali vremena podići ili spustiti flomaster.

6. Crtanje Pro-Bot-om

Za prvo (probno) crtanje označili smo sve zadane procedure odjednom te pokrenuli robota.

Vidjeli smo da PRO-BOT nije potpuno precizan, te da se nakon svakog nacrtanog sloja ne vraća na točno isto mjesto.

Zato smo odlučili pokretati procedure jednu po jednu, te nakon završetka crtanja svakog sloja podesiti PRO-BOT-a na početnu poziciju.

Drugo probno crtanje bilio je puno bolje, ali smo ipak odlučili malo povećati posljednja 2 sloja, kako crte ne bi bile previše blizu.

Prilično zadovoljni izgledom, krenuli smo u crtanje, a za svaki sloj koristili smo drugu boju flomastera.

Sljedeći video pokazuje proces iscrtavanja našeg konačnog crteža:

Iako PRO-BOT nije savršeno precizan, te su vidljiva pojedina odstupanja, jako smo zadovoljni našim „djelom“.

Sretni smo što smo ovim projektom predstavili našu Tvrđavu Brod u jednom novom obliku, a uz to i unaprijedili naše znanje programiranja u Logu.

Projekt su izradili učenici članovi udruge Connect IT Slavonski Brod:

  • Jakov Miranda (2.a. OŠ Dragutin Tadijanović),
  • Tin Mršić (3.a. OŠ Blaž Tatijanović)
  • Patrik Sajfert (4.d. OŠ Bogoslav Šulek)
  • Dominik Lovrić (5.d. OŠ Antun Mihanović)
  • Mihael Lovrić (5.d. OŠ Antun Mihanović).

Mentor: Hrvoje Ćosić (Connect IT)