Connect IT kasica

Connect IT Slavonski Brod

Pametna kasica koja razdvaja kovanice po iznosu (veličini) te prikazuje ukupan iznos novca u kasici.

Video snimka

Priprema opreme

Kasicu smo izradili u obliku kutije od kartona.

Na poleđini kutije nalazi se “mehanizam” za razdvajanje kovanica. To je kanalica pod nagibom na kojoj se nalaze otvori veličine kovanica od 1, 2 i 5 kn. Kada kovanica “klizne” niz kanalicu, ona će proći preko svih otvora koji su manji, te “propasti” kroz otvor svoje veličine. Na taj način smo razdvojili kovanice te ih pripremili za brojanje.

Odlučili smo napraviti kasicu koja će razdvajati i brojati samo kunske kovanice (1, 2 i 5 kn) ali se na istom principu kasica može proširiti i na kovanice u lipama.

Ispod svakog od otvora na kanalici za razdvajanje postavili smo po jednu kanalicu koja na dnu ima dvije paralelne žice (koje se ne dodiruju). Kanalice su široke toliko da svaka kovanica koja padne kroz njih “klizne” preko obje žice (te ih tako spoji).

Ponekad se može dogoditi da se kovanica ne prevrne nego se po rubu otkotrlja niz kanalicu (te pri tome ne ostvari kontakt sa žicama). Zbog toga smo dodali “zastavice” (plave boje na slici) koje “sruše” kovanicu u vodoravni položaj.

Svaki par žica na kanalicama spojen je na vlastiti micro:bit na kontakte 0 i GND.

Koristeći svojstvo metala (od kojeg su kovanice izrađene) da provodi elektricitet, kada kovanica spoji 2 žice, zatvara se strujni krug između kontakata 0 i GND na micro:bitu, koji možemo detektirati putem naredbe “Digital read pin”

Programiranje

Prvi micro:bit broji kovanice od jedne kune.

Svaki puta kada kovanica padne preko dvije žice u kanalici, zatvara se strujni što očitavamo pomoću naredbe “Digital read pin 0” (dobije vrijednost 1)

Tada iznos “1” pridružujemo varijabli “kn” te šaljemo “glavnom” micro:bitu putem radio veze.

Micro:bit koji broji kovanice od 2kn spojen je na drugu kanalicu.Program se od prvog micro:bit-a razlikuje jedino u tome što putem radio veze šalje vrijednost 2.

Treći micro:bit je jednak prethodnima, a broji kovanice od 5kn.

Ova 3 micro:bit-a se nalaze u unutrašnjosti kasice i nisu vidljivi izvana.

“Glavni” micro:bit – prima vrijednosti od ostalih micro:bitova, prikazuje ukupan iznos i nalazi se na prednjoj strani kasice (ispred natpisa “_ kn je u kasici”).

Na početku – postavlja se radio grupa na kanal jednak kao i svi ostali micro:bit-ovi (165).

Zauvijek (Forever) – prikazuje se iznos varijable “knall” koja predstavlja ukupan iznos kovanica u kasici.

Primitkom broja putem radio veze (On radio recieved number) sa bilo kojeg od 3 preostala 3 micro:bit-a, taj se broj dodaje ukupnom iznosu (varijabla “knall”).

Pritiskom na dugme A oduzima se od ukupnog iznosa 1kn odnosno na dugme B iznos od 2kn (koristi se za slučaj kada uzimamo novac iz kasice).

Ukoliko uzmemo sve kovanice iz kasice, ukupnu vrijednost pritiskom na A+B postavljamo na 0.

Završni dio

Link na preuzimanje programa za 1. micro:bit je ovdje.

Link na preuzimanje programa za 2. micro:bit je ovdje.

Uploadirani su programi za “glavni” micro:bit i za micro:bit koji broji kovanice od 1 kn
micro:bit-ovi koji broje kovanice od 2 i 5 kn imaju isti program, osim što varijabla “kn”
sadrži vrijednost 2 odnosno 5.

Autori

Projekt su izradili Dominik Lovrić i Mihael Lovrić uz mentorstvo Hrvoja Ćosića iz udruge Connect IT, Slavonski Brod.

Drugi projekti