Coin Piggy

Koprivnički poduzetnik d.o.o.

Coin Piggy pametna kasica prasica je zamišljena kao projekt koji motivira djecu na pametnu štednju od malih nogu na jednostavan način. Prednosti Coin Piggy-a su:
-> određivanje mogućnosti koliko želiš uštedjeti
-> dok uštediš određenu količinu novaca koju si sam odredio kasica će ti se otključati
-> brojanje količine novaca tako da ćeš svaki puta dok ubaciš novac upisati na micro:bitove gumbiće

Priprema opreme

Kreiranje 3D modela Coin Piggy-a u programu Solid Edge. To smo kreirali kako bismo mogli CAD datoteku prebaciti u CNC stroj koji će to kasnije izrezati.

CNC stroj je uspješno izrezao oblike Coin Piggy-a.

Na kraju moramo samo spojiti cijeli Coin Piggy.

Radimo sklapanje Coin Piggy-a te dogovor za raspored “objekata” odnosno svih potrepština unutar njega.

Bojanje Coin Piggy-a pomoću “spray color” (roza boja).

Lijepljenje drva kako bismo dobili čvrstu kasicu prasicu. Te dodavanje elektroničkih komponenata (3x Micro:bit-ova; 2 Arduina; 5V relay; ESP8266; 12V El. bravica)

Uz to koristili smo jump wire-e (muško-ženske) & (muško-muško). Te morali smo koristiti 4x krokodile.

Programiranje

Koristimo metodu cluster-inga (kako bismo optimizirali procese i brzinu!) Prvo ćemo opisati micro:bit 1 odnosno (Parent) micro:bit! Parent se sastoji od 4 potprograma + 1 petlja.

Na “OnStart” postavljamo varijable na njihovu početnu vrijednost. Te isto tako imamo 2 moda unutar kasice prasice. To je običan mod odnosno prikaz stanja Coin Piggy-a Ili mod ubacivanja novaca gdje dodajemo novac! Te na kraju imamo postavljenu radio komunikaciju. Kako bih micro:bitovi između sebe slali podatke.

Na “A” ili “B” imamo mogućnost povećavanja svote. Imamo 2 moda povećanje svote. Jedna od njih je odabir koliko želimo uštedjeti novac ,a druga je koliko novaca želimo ubaciti u naš Coin Piggy!

Na “tresenje” odnosno ako potresemo cijelu kasicu prasicu micro:bit mijenja mod u
“Dodavanje novaca” gdje krajnji korisnik može dodati željenu svotu novaca koju ubacuje u Coin Piggy.

Na “A+B” možemo spremiti unesene podatke u određenom modu Coin Piggy-a. U beskonačnoj petlji stalno ponavljamo prikaz podataka na LE diodama. Uz sve to ovaj Parent micro:bit šalje pomoću elektromagnetskih valova podatke na ostale
micro:bitove.

Child 1 micro:bit predstavlja oko Coin Piggy-a. Prema izračunu pokazuje oblik oka!

Child 2 (serial pošiljatelj) – glavni micro:bit koji je zadužen za komunikaciju sa Arduinom! Moramo postaviti komunikaciju na 9600 bauda.

Sve više ili manje utječe na brzinu ili točnost slanja podataka!

Arduino 1 – služi kao čitač podataka te šalje signale na Relay dali električna bravica može biti otvorena ili zatvorena. Arduino je vrši glavni utjecaj dali možemo otvoriti vratašca i uzeti novac iz Coin Piggy-a.

A za podatke je zadužen Parent Micro:bit te ako dodamo dovoljno novaca i više od određenog cilja digitalni PIN 7 mijenja stanje u LOW. Te nakon toga Relay se gasi te električna bravica se otpušta i moguće je uzeti novac iz Coin Piggy-a.

Arduino 2 radi uz pomoć ESP8266. ESP8266 koristimo kao lokalni web server na kojeg se povežemo pomoću pametnog telefona. Te nakon toga palimo android aplikaciju koja se povezuje na lokalnu IPv4 adresu: 10.10.10.1.

Unutar ESP8266 možemo vidjeti stanje Coin Piggy-a. Koliko nam je potrebno do cilja. Kada smo zadnji puta dodali novac. Lokacija Coin Piggy-a (kako ga ne bismo izgubili). Te je moguće odabrati “panic mode” gdje možemo otključati električnu bravicu!

Na zadnjoj opciji imamo postavke gdje možemo izmijeniti zadane podatke kao što su podaci za AP, maksimum novaca za uštedu te na koji AP se povezujemo u kući kako bismo mogli omogućiti opsiju GPS-a.

Android aplikacija je programiranja uz pomoć Ionic framework-a. Tako da je aplikacija odmah dostupna za sve OS-ove pametnog telefona!

Aplikacija je web karaktera tako da samo čita podatke s web servera!

Završni dio

Link na preuzimanje programa za 1. micro:bit je ovdje.

Link na preuzimanje programa za 2. micro:bit je ovdje.

Link na preuzimanje programa za 3. micro:bit je ovdje.

[BUDUĆNOST COIN PIGGYA]
-> željeli bismo kvalitetnije izraditi mobilnu aplikaciju (grafički prikaz {grafovi, tablično} te analizu ušteđenog, pronaći željeni proizvod koji želimo kupiti i analizirati kroz dućane gdje je jeftinije)
-> senzori te dinamičke noge tako da pomoću interneta možemo upravljati hod
-> skeniranje jednokratnih kodova te biti stalno povezan uz Coin Piggy
-> dodavanje mogućnosti povezivanje s vlastitom kreditno karticom te brojanje i tih novaca
-> fingerprint za otključavanje Coin Piggy-a
-> dodavanje senzora za prepoznavanje novaca
-> više personaliziranu Coin Piggy kasicu prasicu (boje, zvukovi, drugi tip životinja)
-> serijska proizvodnja
[DIZAJN]
-> sva prava na izgled Coin Piggy-a posjeduje (C) Microsoft odnosno računalna igrica Minecraft
-> sav materijal i stvari dizajnirane u Coin Piggy-u su kvalitetna obrada i pazilo se na način izrade kako bi i ona najmlađa djeca mogla koristiti Coin Piggy

 

Autori

Projekt su izradili Antonio Janach i Iva Kolarić  uz mentorstvo Matije Kolarića iz Koprivničkog poduzetnika d.o.o.

Drugi projekti