Brojimo korake!

micro:bit kao pedometar

Naučimo micro:bit kako da broji korake!

4.10.2017.

 

Pomoću jednostavnog programa za micro:bit izbrojat ćemo broj napravljenih koraka i tako vidjeti jesmo li se dovoljno kretali ili trebamo u još jednu šetnju.

Tekstualne i slikovne upute

Radimo u Makecode editoru. (link: https://makecode.microbit.org).

Za početak napravimo varijablu koraci.

To se radi tako da kliknemo na grupu blokova Variables, i odaberemo Make a Variable:

 

U prozoru koji nam iskoči, napišemo ime varijable.

Blok set item to 0 odvučemo u blok on start.

U padajućem izborniku item zamijenimo s koraci.

Iz grupe naredbi Input izvučemo on shake.

Iz Variables izvučemo change item by 1 i stavimo ga unutar bloka on shake.

Item zamijenimo varijablom koraci.

Iz grupe naredbi Basic izvučemo show number i stavimo unutar on shake.

Izvučemo varijablu koraci.

Stavimo je unutar show number.

Programu damo ime koraci i snimimo ga.

I to je to! Program prebacite na micro:bit, priključite baterije, pričvrstite micro:bit na tenisicu ili nogavicu i poigrajte se brojeći korake!

Drugi micro:bit projekti