LittleBits brojač otpadnih limenki/boca

Opis LittleBits brojača otpadnih limenki/boca

Za sastavljanje brojača potrebno je: USB power modul, w19 split kabel (x2), led modul, mp3 player, speaker modul, modul za brojač (modul sa zaslonom), svjetlosni senzor. Redoslijed postavljanja modula: usb power, w19 split (na jednom kabelu led, a na drugom svjetlosni senzor), na svjetlosni senzor spojiti  još jedan w19 split (na jednom kabelu brojač, a na drugom mp3 player i zvucnik).

Opis rada brojača

Brojač mjeri broj limenki koje prođu kroz tunel skladišta otpadnih limenki na način da svaki put kad limenka prođe pored brojača (svjetlosnog senzora) i prekine snop svjetla, registrira kao jedan komad limenke koji pribraja prethodnom broju na digitalnom pokazivaču, te se oglasi zadanim zvukom (hvala, ugodna melodija,…)

Primjena brojača

Brojač otpadnih limenki može se koristiti u supermarketima na mjestima za reciklažu limenki/boca, javnim ustanovama, sakupljalištima otpada.

Izradili: Mataj Zandona i Goranka Kosinc, OŠ braće Radića Pakrac