Automatska hranilica

RIK Nuštar

Za izradu ovog projekta koristili smo reciklirane materijale. Od jedne boce napravili smo zdjelicu za hranu i hranilicu za životinje. Unutar boce postavili smo hranu koja pada u određenom vremenu, s obzirom na to da hrana pada s velike visine i da se radi o životinjama koje bi mogle same pokrenuti mehanizam grlo boce ogradili smo s ostatkom boce. Poklopac za hranilicu napravili smo od starog CD-a i čepa za bocu.

Video snimka

Izrada projekta

Unutar programa podešavamo količinu hrane koja će pasti i vrijeme kada.
Materijali i alati koje smo koristili za ovaj projekt su: Plastična boca, CD, stepper motor, spojne žice, izolir traka, skalpel i škare.

Mobilna aplikacija

Za izradu projekta koristili smo bocu od Coca Cole.

1. pomoću flomastera naznačili smo područja koja ćemo izrezati – pri tome smo koristili već postojeće žljebove na boci

2. rasjekli smo je sa skalpelom na tri dijela, a kasnije rubove doradili pomoću škara i samoljepljive trake

3. donji dio dna boce upotrijebili smo za izradu zdjelice za hranu

4. za Arduino smo rupe koje će biti držač

5. na grlo boce pomoću trake postavili smo steper motor na kojega smo nalijepili mali kartončić

6. spojnim žicama povezali smo steper motor sa Arduinom

7. pomoću CD-a i čepa napravili smo poklopac

8. testirali smo projekt

Shema projekta

Steper motor spojen je sa arduinom na A0 pin.

Shemu ovoga projekta možete preuzeti ovdje.

Arduino program

#define BLYNK_PRINT /*

// hranilica za životinje
#define BLYNK_PRINT SerialUSB
#include 
#include // library za upravljanje servo motorima, potrebno ga je dodati
Servo motor; 
void setup() 
{
 motor.attach(A0); // definiranje izlaznog PIN-a servo motora
 if (!motor.read()) { // ako je servo motor otklonjen neka se vrati u pocetno stanje 0
  motor.write(0);
  delay(360);
 }
}
void loop() 
{
  motor.write(180); // otvaranje serva
  delay(360); // vrijeme otvaranja
  motor.write(0); //zatvaranje, vracanje u pocetno stanje
  delay(1200000); // vrijeme cekanja između otvaranja u milisekundama (1000 milisekunda = 1 sekunda), (1 minuta = 60 sekunda), 20 minuta = 20*60*1000 = 1200000 milisekunda
}

// projekt osmislili i izradili Marko Matošević i Ivan Grgić 6.a
// RIK Nuštar 2018
// mentor Vedran Menđušić

Arduino program ovoga projekta možete preuzeti ovdje.

Autori

Projekt su izradili Ivan Grgić i Marko Matošević uz mentorstvo Vedrana Menđušića iz RIK Nuštar.

Projekt je prijavljen na temu: Internet of Things: Kućni ljubimci i domaće životinje.

Drugi projekti