Automatska hranilica za ribe u akvariju

OŠ "Petar Zrinski" Čabar

Automatska hranilica za ribe u akvariju namijenjena je za hranjenje riba jedanput dnevno. Kao spremnik hrane za ribe iskoristimo gornji dio plastične boce. Od kartona izrežemo krug i na njemu napravimo otvor proizvoljne veličine, ovisno o tome koliko želimo hrane dozirati ribama. Karton pričvrstimo na mikroservo motor, a njega spojimo na Arduino Uno. Automatskom hranilicom za ribe možemo upravljati na dva načina. Prvi način je da na Arduinu pohranimo program koji će svakih 24 sata okrenuti rotor za 180 stupnjeva. Drugi način je da napravimo Blink aplikaciju kojom ćemo s bilo koje lokacije mobitelom aktivirati rotor.

Izrada projekta

Izrežemo gornji dio plastične boce, probušimo je sa strane te ljepljivom trakom pričvrstimo čačkalicu na koju ćemo zakačiti mikroservo s rotorom.

Od tvrđeg kartona izrežemo krug i napravimo otvor željene veličine.

Pričvrstimo karton na rotor mikroservo motora.

Spojimo mikroservo motor s Arduinom i baterijama.

Montiramo hranilicu u akvarij pazeći da nam elektronički dijelovi nemaju kontakta s vodom.

Mobilna aplikacija

Gumbom u aplikaciji Blink možemo aktivirati izvršavanje programa spremljenog na Arduino Uno.

Shema projekta

Microservo spojimo s naponom 5V i na GND. Digitalni izlaz je spojen na port 8.

Shemu ovoga projekta možete preuzeti ovdje.

Arduino program

#define BLYNK_PRINT /*

#include 
Servo servo;
void setup() {
 servo.attach(8);
 servo.write(angle);
}


void loop() 
{ 
 // scan from 0 to 180 degrees
 for(angle = 10; angle < 180; angle++) { servo.write(angle); delay(15); } delay(8000); // now scan back from 180 to 0 degrees for(angle = 180; angle > 10; angle--)  
 {                
  servo.write(angle);      
  delay(15);    
 } 
 delay(8000);
}

Arduino program ovoga projekta možete preuzeti ovdje.

Autori

Projekt su izradili Jan Kocet i Dominik Tomljanović uz mentorstvo Tanje Šebalj-Kocet iz OŠ “Petar Zrinski” Čabar.

Projekt je prijavljen na temu: Internet of Things: Kućni ljubimci i domaće životinje.

Drugi projekti