Automatiziran sustav za pomoć vlasnicima mačaka

OŠ Julija Klovića

Automatizirana vrata aktivirana magnetom na ogrlici mačke i sustav hranilice koja ispušta hranu u podesivim vremenskim intervalima.

Izrada projekta

Slika spoja vodiča.

Mobilna aplikacija

Ovako je aplikacija trebala izgledati, ali zbog poteškoća (aplikacija se gasila 3-4 sekunde nakon sto se spojila s Arduinom) ostvarenje plana nije bilo moguće. Sve tipke iz aplikacije su pretvorene u analogna tipkala i potenciometar.

Shema projekta

Shema projekta.

Shemu ovoga projekta možete preuzeti ovdje.

Arduino program

#define BLYNK_PRINT /*

/*

*/

#include 


Servo door;


#define REED_PIN 6
#define LED_PIN 10
#define BUTTON_DOOR_PIN 7
#define BUTTON_FEEDER_PIN 8
#define POTENCIOMETER_PIN A5


bool doorUnlocked = true;
bool autoFeed = true;


unsigned long timer = 0;void openDoor() { //potprogram koji otvori i zatvori vrata
 door.write(7);
 delay(2000);
 door.write(90);
}

void feed() { //potprogram koji aktvira hranilicu. Hranilica bi bila sastavljena od servo motorana dnu posude bez dna. Nju predstavlja lampica.
 digitalWrite(LED_PIN, HIGH);
 delay(1000);
 digitalWrite(LED_PIN, LOW);
}void setup() { //definiranje ulaza i izlaza
 door.attach(9);


 pinMode(REED_PIN, INPUT_PULLUP);
 pinMode(BUTTON_DOOR_PIN, INPUT_PULLUP);
 pinMode(BUTTON_FEEDER_PIN, INPUT_PULLUP);
 pinMode(POTENCIOMETER_PIN, INPUT);
 pinMode(LED_PIN, OUTPUT);

 Serial.begin(9600);
}
void loop() {
 int buttonDoor = digitalRead(BUTTON_DOOR_PIN);             /// \ 
 int buttonFeeder = digitalRead(BUTTON_FEEDER_PIN);           // |
 int reed = digitalRead(REED_PIN);                    // |---->očitavanje senzora
 int frequency = map(analogRead(POTENCIOMETER_PIN), 0, 1023, 2000, 6000);// /


 if (buttonDoor == 0) {
  doorUnlocked = !doorUnlocked;
  while(buttonDoor == 0){           //kad je pritisnuto tipkalo mjenja se stanje zaključanosti vrata
   buttonDoor = digitalRead(BUTTON_DOOR_PIN);
  }
 }

 if (buttonFeeder == 0) {
  autoFeed = !autoFeed;
  while(buttonFeeder == 0){                    //kad je pritisnuto tipkalo mjenja se stanje uključenosti hranilice
   buttonFeeder = digitalRead(BUTTON_FEEDER_PIN);
  }
 } if (doorUnlocked) {
  if (reed == 0) {            //kad mačkina magnetizirana ogrlica aktvira senzor, otvore se vrata
   openDoor();
  }
 }

 if (autoFeed) {
  if (millis() - timer > frequency) {        //ako je isteklo vrijeme definirano potenciometrom, hranilica se aktivira
   timer = millis();
   feed();
  }
 }

 if (doorUnlocked) {
  Serial.println("Unlocked");     //serijski monitor ispisuje jesu li vrata zaljucana ili ne
 }
 else {
  Serial.println("Locked");
 }
}Arduino program ovoga projekta možete preuzeti ovdje.

Autori

Projekt je izradio Dino Plečko uz mentorstvo Petra Dobrića iz OŠ Julija Klovića.

Projekt je prijavljen na temu: Internet of Things: Kućni ljubimci i domaće životinje.

Drugi projekti