Aurora Borealis

Poštanska i telekomunikacijska škola Zagreb

Ovaj rad uključuje led diodu pomoću WiFI signala, tj. kada se mobitel nađe u dometu naše kućne WiFI mreže. Da bi se led dioda uključila potrebno je ispuniti dva uvjeta. Prvi uvjet koji treba biti ispunjen je smanjenje dnevnog svjetla ( mrak) koje registrira fotootpornik. Drugi uvjet je mobitel spojen na našu kućnu WiFI mrežu. Također led dioda se može isključiti po „mraku“ odspajanjem mobitela sa WiFI mreže. Da bi ovaj projekt funkcionirao nije nam potreban Internet te je stoga primjenjiv i u ruralnim područjima gdje još uvijek nije dostupna Internet mreža. Jedini uvjet da bi ovo funkcioniralo je da imamo router ili mobitel pomoću kojeg ćemo uspostaviti vlastitu WiFI mrežu.

Video snimka

Izrada projekta

Spajanje LED diode na pin 7.

Spajanje izlaznog pina fotootpornika na analogni pin A2.

Spajanje mobitela na WiFI mrežu. Ovdje se vidi da LED dioda nije uključena zbog toga što fotootpornik registrira dnevno svjetlo.

LED dioda je ukljućena jer su ispunjena oba uvjeta ( mobitel spojen na WiFI + smanjena dnevna osvijetljenost prostora).

IP adresa mobitela.

Mobilna aplikacija

U ovom projektu nije korištena aplikacija Blynk zbog njenog ograničenja vezano za postojanje interneta kao i energije koja se troši otvaranjem i dodavanjem novih opcija u projekt.

Shema projekta

Shema se sastoji od LED diode, modula fotootpornika , Arduino MKR 1000 , eksperimentalne pločice i spojnih vodiča.

Shemu ovoga projekta možete preuzeti ovdje.

Arduino program

#define BLYNK_PRINT /*
 
/* POŠTANSKA I TELEKOMUNIKACIJSKA ŠKOLA ZAGREB
 * ime projekta: AURORA BOREALIS
 * Opis projekta:Ovaj rad uključuje led diodu pomoću wifi signala, 
 * tj. kada se mobitel nađe u dometu naše kućne wifi mreže. Da bi se 
 * led dioda uključila potrebno je ispuniti dva uvjeta. 
 * Prvi uvjet koji treba biti ispunjen je smanjenje dnevnog svjetla ( mrak) 
 * koje registrira fotootpornik. Drugi uvjet je mobitel spojen na našu kućnu 
 * wifi mrežu. Također led dioda se može isključiti po „mraku“ odspajanjem 
 * mobitela sa wifi mreže. Da bi ovaj projekt funkcionirao nije nam potreban 
 * Internet te je stoga primjenjiv i u ruralnim područjima gdje još uvijek 
 * nije dostupna Internet mreža. Jedini uvjet da bi ovo funkcioniralo je da 
 * imamo router ili mobitel pomoću kojeg ćemo uspostaviti vlastitu wifi mrežu.
 * učenici: Zvonimir Hadžić i Stipe Lažeta
 * Mentor: ŽARKO CVJETOJEVIĆ
 * ovaj projekt je dostupan i na našoj web stranici škole http://www.ss-pts-zg.skole.hr/dokumenti 
 * gdje je dan detaljan opis izrade kao i vježba.

*/
#include //omogućavanje SPI komunikacijskog protokola 
#include // aktiviranje wifi modula na Arduino pločici

#define SECRET_SSID ""; //definiranje SSID varijable
#define SECRET_PASS ""; // definiranje PASS varijable
char ssid[] = "AndroidAP";    // ime Wifi mreže na koju se spajamo
char pass[] = "098123456";  // lozinka Wifi mreže na koju se spajamo
int status = WL_IDLE_STATUS;   // WiFi radio status

IPAddress mobitel(192, 168, 43, 212); // unosimo IP adresu mobitela spojenog na naš wifi
int pingvrijednost; // varijabla koja nam služi za spremanje vrjednosti nastalih provjerom dostupnosti mobitela u wifi mreži
int led = 7; // definiranje pina 7 led diode
int vrijednost; //definiranje varijable vrijednost
const int fotootpornik = A2; //definiranje pina A2 fotootpornika

void wifi() {  // definiranje funkcije wifi 
 byte encryption = WiFi.encryptionType();
}

void setup() {
 pinMode(led, OUTPUT); //postavljanje varijable led kao izlazne
 pinMode(fotootpornik, INPUT); // postavljanje varijable fotootpornik kao ulazne

 // spajanje MKR1000 na wifi
 while ( status != WL_CONNECTED) {
  status = WiFi.begin(ssid, pass); //povezivanje na wifi mrežu
  delay(500); // vrijeme čekanja za svaki sljedeći pokušaj spajanja na mrežu ako prvi nije uspio
 }
 wifi(); // pozivanje funkcije wifi
}

void loop() {
 pingvrijednost = WiFi.ping(mobitel);//provjeravanje da li je mobitel spojen na kućnu wifi mrežu
 vrijednost = analogRead(fotootpornik); //pridruživanje vrijednosti fotootpornika varijabli vrijednost

 if (pingvrijednost >= 0 && vrijednost > 250) digitalWrite(led, HIGH); //ako su oba uvjeta ispunjena uključit će se led dioda
 else digitalWrite(led, LOW); // ako nisu ispunjeni prehodni uvjeti led dioda će se isključiti
}

//NAPOMENA: ovdje je uzeta vrijednost 250 koja je dobivena testiranjem za korišteni modul fotootpornika

Arduino program ovoga projekta možete preuzeti ovdje.

Autori

Projekt su izradili Stipe Lažeta i Zvonimir Hadžić uz mentorstvo Žarka Cvjetojevića iz Poštanske i telekomunikacijske škole Zagreb.

Projekt je prijavljen na temu: Internet of Things: Pametna rasvjeta.

Drugi projekti

Pametna rasvjeta – Zastora pomoću mobitela

Pametna rasvjeta – Zastora pomoću mobitela

Sustav pametne rasvjete baziran na prisutnosti korisnika

Sustav pametne rasvjete baziran na prisutnosti korisnika

Vanjska pametna rasvjeta – sensor

Vanjska pametna rasvjeta – sensor

Zvučna rasvjeta

Zvučna rasvjeta

Pametna rasvjeta za stan

Pametna rasvjeta za stan

Ambijetalno svjetlo

Ambijetalno svjetlo

Pametna rasvjeta

Pametna rasvjeta

Solarna energija

Solarna energija

Svjetlo u tami

Svjetlo u tami

Pametna rasvjeta (detektor zvuka)

Pametna rasvjeta (detektor zvuka)

Policijska sirena i oznaka Starta

Policijska sirena i oznaka Starta

Daljinsko upravljanje rasvjetom

Daljinsko upravljanje rasvjetom

Pali – gasi

Pali – gasi

Pametna rasvjeta – Music reacting circuit

Pametna rasvjeta – Music reacting circuit

Anti-theft

Anti-theft

Connect IT Pametni hodnik

Connect IT Pametni hodnik

Protuprovalni sustav

Protuprovalni sustav

Pametni stan

Pametni stan

Pametni tanjurić za šalicu

Pametni tanjurić za šalicu

Pametna kuća s Arduinom

Pametna kuća s Arduinom

Pametna kuća

Pametna kuća

Protuprovalno svjetlo u ormaru

Protuprovalno svjetlo u ormaru

Pametna rasvjeta

Pametna rasvjeta

Pametne osvijetljene stube

Pametne osvijetljene stube

Svijetliš u noći

Svijetliš u noći

Careduino

Careduino

Rainclock

Rainclock

Pljeskalica

Pljeskalica

Zebra

Zebra

Pametna rasvjeta informatika

Pametna rasvjeta informatika

Pametna rasvjeta

Pametna rasvjeta

Signalizacija

Signalizacija

Pametna rasvjeta

Pametna rasvjeta

Svjetlo za ugođaj

Svjetlo za ugođaj

Pametna rasvjeta

Pametna rasvjeta

Snimanje filma s mobitelom uz pomoć pametne rasvjete

Snimanje filma s mobitelom uz pomoć pametne rasvjete

Pametna ulična rasvjeta

Pametna ulična rasvjeta

Neka bude svjetlo

Neka bude svjetlo

Emotion light

Emotion light

Gasi letriku!

Gasi letriku!

Svjetlosni komunikator

Svjetlosni komunikator

iHouse

iHouse

Pametna rasvjeta s Arduinom

Pametna rasvjeta s Arduinom

Pametna rasvjeta kuće

Pametna rasvjeta kuće

Model kuće s pametnom rasvjetom

Model kuće s pametnom rasvjetom

Pametna rasvjeta – Zaštita kuće od provalnika

Pametna rasvjeta – Zaštita kuće od provalnika

Pametna rasvjeta na pljeskalački pogon

Pametna rasvjeta na pljeskalački pogon

Pametna rasvjeta

Pametna rasvjeta

Uređaj za mjerenje količine svjetlosti, vlage i temperature

Uređaj za mjerenje količine svjetlosti, vlage i temperature

Pametna budilica

Pametna budilica

Ambijentalna rasvjeta

Ambijentalna rasvjeta

Pametna garaža

Pametna garaža

Laserski brojač ljudi

Laserski brojač ljudi

Pametna vanjska rasvjeta

Pametna vanjska rasvjeta

Pametna rasvjeta

Pametna rasvjeta

Blynk pametna rasvjeta sa ESP8266

Blynk pametna rasvjeta sa ESP8266

Rasvjeta u igraonici

Rasvjeta u igraonici

Svjetionik

Svjetionik

IoT pametna rasvjeta ovisno o vremenu dana

IoT pametna rasvjeta ovisno o vremenu dana

Arduino smart light switch

Arduino smart light switch

Slabo pokretne osobe

Slabo pokretne osobe

RGB mixer

RGB mixer

Pametna rasvjeta

Pametna rasvjeta

Zujalica i svjetlo na senzor

Zujalica i svjetlo na senzor

Žuta i zelena soba

Žuta i zelena soba

Pametna rasvjeta

Pametna rasvjeta

Ako upališ, ugasi!

Ako upališ, ugasi!

Upozorenje na upaljena svjetla

Upozorenje na upaljena svjetla

GPS rasvjeta

GPS rasvjeta

RGB svjetlo

RGB svjetlo

Pametan parking

Pametan parking

Priprema, pozor, sad

Priprema, pozor, sad

Disco light

Disco light

Aurora Borealis

Aurora Borealis

Pametni hladnjak

Pametni hladnjak

Pametna rasvjeta

Pametna rasvjeta

Pametna rasvjeta u kući

Pametna rasvjeta u kući

Noćna rasvjeta

Noćna rasvjeta

Noćni prozor

Noćni prozor

Otvori me, zatvori me

Otvori me, zatvori me

House and garden lights

House and garden lights

IOT_Rasvjeta_4

IOT_Rasvjeta_4

Smart rasvjeta

Smart rasvjeta

IOT-Stubišni automat

IOT-Stubišni automat

Lego Arduino pametna rasvjeta

Lego Arduino pametna rasvjeta

IOT_Rasvjeta_2

IOT_Rasvjeta_2

IOT_Rasvjeta_1

IOT_Rasvjeta_1

Svjetlo za bicikl

Svjetlo za bicikl