Arduino laser za mačke

Gimnazija Matija Antun Reljković

Uz pomoć Arduina, lasera i dva servo motora možemo se vrlo lako igrati s mačkom. Lagano za koristiti te je zabavno za korisnika i za mačku.

Video snimka

Izrada projekta

Prvi servo motor je zalijepljen za pločicu dok je drugi servo motor zalijepljen za osovinu prvog servo motora. Te tako uspješno možemo pomicati laser u dvije osi (x,y).

Baza tranzistora je spojena na pin 5, a izlaz tranzistora na laser te tako možemo laser dopremati sa 5V, a ne sa slabih 3,3V od Arduina mkr 1000. Pri naponu od 5V laser puno svjetlije radi i lakše ga ja vidjeti pa čak i po danu.

Mobilna aplikacija

Tipka pali/gasi pin 5 koji je spojen na tranzistor te tako pali/gasi laser. Joystick se koristi za okretanje servo motora. Maksimalna vrijednost joysticka u obje osi je 180 jer servo motori se ne mogu okretati više od 180 stupnjeva.

Shema projekta

Servo motori i laser rade na naponu od 5V što im daje veću snagu.

Shemu ovoga projekta možete preuzeti ovdje.

Arduino program

Arduino program ovoga projekta možete preuzeti ovdje.

Autori

Projekt su izradili Fran Marić i Vittorio Vičević uz mentorstvo Daniela Rakijašića iz Gimnazije Matije Antuna Reljkovića.

Projekt je prijavljen na temu: Internet of Things: Kućni ljubimci i domaće životinje.

Drugi projekti